Un proiect pus în dezbatere publică prevede aprobarea unui proiect prin care persoanele juridice interesate pot investi în amenajarea spaţiilor verzi aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1.

„Se aprobă proiectul ‘Adoptă un spaţiu verde!’ prin care persoanele juridice interesate (agenţi economici, instituţii, fundaţii, ONG-uri, asociaţii de proprietari) pot investi în amenajarea unor spaţii verzi aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administraţia Domeniului Public Sector 1, în vederea conservării şi înfrumuseţării spaţiilor verzi publice”, stipulează proiectul prin care se aprobă şi Regulamentul privind organizarea, administrarea şi întreţinerea spaţiilor verzi primite în gestiune de persoane juridice.

Regulamentul prevede că vor fi date în gospodărire către persoane juridice sau asociaţii de proprietari doar acele spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu. Cei interesaţi pot solicita încheierea unui protocol de colaborare în acest sens, cu asigurarea din fonduri proprii a cheltuielilor pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi publice aferente locuinţelor de tip condominiu.

Cererile vor fi soluţionate în ordinea înregistrării lor la Serviciul Spaţii Verzi din cadrul ADP Sector 1, întâietate având asociaţiile de proprietari pentru spaţiile verzi aferente propriului condominiu. Pentru soluţionarea solicitărilor depuse de persoane juridice va fi avută în vedere complexitatea amenajării şi cuantumul său valoric.

Asociaţiile de proprietari pot solicita amenajarea şi/sau întreţinerea doar a spaţiilor verzi aferente propriului condominiu. După aprobarea cererii, reprezentanţii ADP Sector 1 şi ai solicitantului vor încheia un protocol de colaborare.

Spaţiile verzi vor fi amenajate şi/sau întreţinute fără a cere Consiliului Local plata lucrărilor executate, în schimb cel care le efectuează are dreptul de amplasare pe terenul ce face obiectul acordului, fără a achita taxele de ocupare a domeniului public şi de afişaj, până la două panouri informative inscripţionate cu textul „Acest spaţiu verde este întreţinut de către persoana juridică (nume, siglă companie şi date de contact)”. AGERPRES