Instituţia Prefectului Judeţul Bihor a finalizat seria sesiunilor de instruire cu secretarii generali ai primăriilor din judeţ, care a avut ca scop îmbunătăţirea actului administrativ la nivelul consiliilor locale.

Potrivit unui comunicat remis de Cancelaria Prefectului, în cadrul celor patru şedinţe, care s-au desfăşurat în cursul lunii octombrie la sediul Instituţiei Prefectului, au participat prefectul Dumitru Ţiplea şi jurişti din cadrul instituţiei, precum şi, în medie, câte 25 de reprezentanţi ai primăriilor din teritoriu.

„Concluziile raportului elaborat în urma întâlnirilor a evidenţiat o prezenţă ridicată şi un interes activ cu privire la subiectele prezentate. Participanţii au înaintat propuneri de teme pentru viitoarele şedinţe, precum: procedura de atestare a domeniului public al UAT, clarificarea situaţiei juridice a bunurilor imobile din domeniul public, interpretarea legislaţiei fondului funciar, concesionarea bunurilor imobile şi digitalizarea la nivelul UAT-urilor”, se arată în comunicat.

Pe lângă faptul că s-au constatat 14 posturi vacante de secretari generali, raportul evidenţiază principalele deficienţe constatate la nivelul UAT-urilor: întârzieri în actualizarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectiv a Statutului UAT sau aprobarea acestora într-o formă neactualizată; neactualizarea inventarului bunurilor din domeniul public şi privat şi, în general, o insuficientă documentare în privinţa gestionării patrimoniului UAT; lipsa de site-uri funcţionale la nivelul unor UAT-uri, deşi s-a remarcat un progres general la nivelul prezenţei online.

Alte deficienţe se referă la nerespectarea normelor de tehnică legislativă şi elaborarea superficială a actelor administrative (hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului), precum şi a instrumentelor de prezentare şi motivare (referate de aprobare, rapoarte, avize), lipsa de preocupare pentru studierea practicii judecătoreşti (jurisprudenţă); întârzieri în transmiterea, în

termenele solicitate, a răspunsurilor la circulare, alte adrese, inclusiv în corespondenţa acestora cu autorităţi şi instituţii de la nivel central, dar şi reticenţă în a asigura transparenţa deciziilor autorităţilor locale în raport cu cetăţenii, nefiind respectate în toate UAT-urile prevederile legale care obligă la transmiterea online a şedinţelor de consiliu.

Nu în cele din urmă, este reclamată o abordare superficială a comunicării în afara primăriei, ceea ce conduce la multiple reclamaţii la adresa autorităţilor locale, precum şi lipsa de implicare în urgentarea finalizării aplicării legilor fondului funciar.

În vederea remedierii deficienţelor identificate, prefectul Dumitru Ţiplea a dispus aplicarea cu celeritate a modalităţilor legale de ocupare a posturilor vacante de secretar general, transmiterea unor circulare de îndrumare în domeniile în care este necesar sprijin în interpretarea legislaţiei şi efectuarea unor verificări suplimentare la sediul unor primării a modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin potrivit legislaţiei.

Următoarea sesiune de lucru cu secretarii generali din judeţ va avea loc în cursul săptămânii viitoare, în sistem de videoconferinţă, având ca tematică pregătirea recensământului populaţiei ce va avea loc în 2022 şi stadiul întocmirii amenajamentelor pastorale la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din Bihor.

În comunicatul Prefecturii se mai precizează că sesiunile tematice privind îmbunătăţirea activităţii secretarilor generali se desfăşoară multianual şi reprezintă un demers activ de îmbunătăţire a actului administrativ la nivelul judeţului Bihor. AGERPRES