Edilul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că primăria va relua lucrările pentru finalizarea patinoarului Flamaropol şi că a fost lansată în SEAP procedura de achiziţie pentru actualizarea documentaţiei şi finalizarea proiectului.
Este vorba despre continuarea lucrărilor pentru realizarea unei arene sportive, a unui patinoar artificial şi a unui centru multifuncţional sportiv şi de agrement, scrie primarul general, pe Facebook.
„Complexul va avea 3.100 de locuri, 110 locuri de parcare şi o capacitate de 120 clienţi/zi în centrul spa. Obiectivul de investiţii va fi alcătuit dintr-o arenă sportivă şi un centru multifuncţional sportiv şi de agrement. Arena sportivă va avea toate facilităţile necesare: patinoar artificial, instalaţie de gheaţă, sală de conferinţe, spaţii tehnice, spaţii de depozitare, vestiare pentru sportivi şi echipele însoţitoare, vestiare pentru arbitri, cabinet medical şi cabinet de prim ajutor”, precizează Nicuşor Dan.
Centrul multifuncţional sportiv şi de agrement va fi format din: bazin de înot, sală de sport, spaţii pentru relaxare şi întreţinere fizică, spaţii pentru recuperare fizică, spaţii pentru masaj hidro-termo terapie (spa), sală de escaladă indoor şi escaladă outdoor, spaţii comerciale şi pentru alimentaţie publică, spaţii pentru promovare vizuală a sporturilor pe gheaţă şi a evenimentelor organizate.
Primarul general îi invită pe operatorii economici interesaţi să se înscrie la această procedură până pe data de 11 decembrie.
Conform anunţului publicat pe SEAP, valoare estimată a contractului este de 158.076.186 lei.
Durata maximă a contractului este de 24 de luni, dintre care patru luni pentru obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor şi maxim 20 luni pentru perioada de execuţie a lucrărilor.
În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%, perioada de garanţie acordată lucrării 15%, experienţa profesională 25%, gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiţiei 20%.
Ofertanţii trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani au executat lucrări similare de complexitate comparabilă, în baza a cel puţin un contract sau a cel mult trei contracte în valoare cumulată de minim 154.713.646 lei fără TVA. AGERPRES