Noul Cod Fiscal, aprobat de Executiv, prevede o serie de scutiri referitoare la sistemul de accizare in domeniul utilitatilor publice, dar si pentru energie electrica si unele categorii de produse energetice.
Au fost eliminate taxele speciale aplicate concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, energie electrica etc.) pentru amplasarea – pe domeniul public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale – a retelelor de transport si distributie a energiei electrice, a gazelor naturale si a altor utilitati.

Prin adoptarea unei astfel de masuri se evita impunerea in continuare a unui cost suplimentar impus de comunitatea locala, care era suportat de toti consumatorii la nivel national.

Ministerele Economiei si Finantelor au propus si eliminarea accizelor pentru biocarburanti (bioetanol si biodiesel). Aceasta propunere reprezinta o parghie importanta pentru realizarea unuia dintre angajamentele asumate de Romania fata de Uniunea Europeana, si anume promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie in vederea reducerii emisiilor poluante.

In acest sens, Romania a adoptat, prin HG 1844/ 2005, directiva Parlamentului European privind promovarea consumului de biocombustibili. Conform acesteia, in 2007, Romania trebuie sa inregistreze o cota de consum de biocarburanti de 2% din totalul combustibililor consumati la nivel national, iar cota va creste gradual pana la 5,75% pentru anul 2010.

Noul Cod prevede, totodata, scutirea de la plata accizelor pentru energia electrica obtinuta din surse regenerabile. Aceasta masura contribuie la implementarea legislatiei europene si respectarea angajamentelor asumate fata de Uniunea Europeana.

Ponderea energiei electrice produsa din surse regenerabile este, pentru anul 2006, de 2,22% din consumul intern brut de energie electrica si va ajunge, in perioada 2010-2013, la 8,3%.

Proiectul de Cod Fiscal, aprobat ieri de Executiv, prevede si scutiri la plata taxei de import de gaze prin sistemul de transport (prin conducta) a gazului natural, precum si pentru importul de energie electrica.

Prevederile aprobate sunt in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la UE – Capitolul 14-Energie – si transpun in legislatia interna o serie de directive sectoriale, printre care: Directiva 2003/30/EC pentru promovarea utilizarii biocarburantilor pentru transport si Directiva 2003/96/EC referitoare la restructurarea cadrului comunitar cu privire la impozitarea electricitatii.