Autorităţile fostului oraş minier Bălan au transmis comisarului european Corina Creţu, Guvernului României şi Confederaţiei Naţionale Sindicale Meridian o scrisoare deschisă cu privire la situaţia fostelor zone monoindustriale din România şi necesitatea găsirii unor soluţii de eliminare a disparităţilor dintre acestea şi cele care nu au fost afectate de procesul de restructurare industrială.

În scrisoarea deschisă se arată că oraşul Bălan, din judeţul Harghita, este grav afectat de procesul de restructurare a mineritului din România, după ce activitatea minelor de cupru a fost sistată complet în 2006 iar, în scurt timp, localitatea a avut cea mai mare descreştere a populaţiei, cu o pierdere a aproximativ 52% dintre locuitori, adică o scădere de la 13.000 de persoane la puţin peste 6.000.

Semnatarii scrisorii precizează că acest lucru s-a întâmplat ca urmare a faptului că nu au existat programe fiabile, ţintite, eficiente, de revitalizare şi de construire a unor alternative reale pentru forţa de muncă existentă, singurul program care a existat, finanţat de Banca Mondială, s-a finalizat foarte repede şi fără impact impact real în comunitate.

„Astăzi, după 12 ani de la închiderea minelor, oamenii au plecat la muncă în străinătate, familii s-au destrămat, iar situaţia socio-economică a localităţii s-a degradat încontinuu. Cei mai mulţi de aici îşi doresc însă să rămână la Bălan, iar mulţi dintre cei plecaţi s-ar întoarce, dacă, evident, am putea asigura locuri de muncă şi o calitate normală a vieţii”, se arată în documentul citat.

Reprezentanţii Primăriei Bălan precizează că au încercat şi au obţinut şi rezultate în accesarea fondurilor europene, în vederea dezvoltării oraşului, dar este nevoie de mai mult decât atât, cum ar fi gândirea unor programe de finanţare integrate dedicate şi ţintite pe zonele foste monoindustriale.

„Foarte important de conştientizat este faptul că avem o capacitate de cofinanţare inferioară localităţilor dezvoltate, iar profilul socio-profesional al locuitorilor, în majoritate proveniţi din activitatea minieră, face dificilă abordarea dezvoltării locale prin iniţiative antreprenoriale şi societate civilă. Acest nivel, uman, necesită timp şi sprijin pentru adaptare la condiţiile concurenţiale acerbe dintre localităţi, în goana pentru dezvoltare şi resurse. Este astfel necesară gândirea unor programe de finanţare integrate dedicate şi ţintite pe zonele foste monoindustriale, care se confruntă cu acelaşi tip de probleme şi au un profil socio-cultural şi economic asemănător, respectiv programe care să reducă disparităţile în dezvoltare şi care să includă în mod obligatoriu asistenţă tehnică prin activităţi de mentorat şi de formare a resurselor umane”, se precizează în scrisoarea deschisă.

Autorităţile din Bălan propun discutarea posibilităţii iniţierii unor astfel de programe integrate, care să aibă mai multe componente, respectiv finanţarea lucrărilor de infrastructură, susţinerea financiară pentru înfiinţarea de noi afaceri şi dezvoltarea afacerilor existente, finanţarea societăţii civile, a unităţilor medico-sociale şi a activităţilor de mentorat, asistenţă tehnică şi recalificare profesională.

„Credem că o analiză serioasă cu privire la situaţia real-dezastruoasă în care ne aflăm noi, în special cei din oraşul Bălan, va arăta că simplul îndemn de a accesa finanţări pe piaţa generală a finanţărilor disponibile în România, este cel puţin cinic, întrucât nu ţine cont de faptul că localităţi precum a noastră se confruntă cu un handicap major, în privinţa capacităţii financiare, tehnice şi umane. Trebuie să fim ajutaţi mai mult, printr-un program dedicat, pentru a ne aduce ca potenţial la egalitate cu localităţile care nu au fost afectate de restructurări similare”, a subliniază în documentul menţionat.

Scrisoarea este semnată de primarul oraşului, Gheorghe Iojiban, administratorul public, Robert Kovacs şi secretarul primăriei, Toader Ovidiu şi este adresată Comisiei Europene, respectiv comisarului European pentru Dezvoltare, Corina Creţu, Guvernului României, respectiv ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrului Energiei, Anton Anton, dar şi preşedintelui Confederaţiei Naţionale Sindicale Meridian, Ion Popescu. AGERPRES