Şcoli orădene reabilitate şi modernizate cu fonduri nerambursabile

Două unităţi de învăţământ preuniversitar din Oradea vor intra efectiv în lucrări de reabilitare şi modernizare, pentru care Primăria Oradea a obţinut fonduri nerambursabile de peste 12 milioane de lei prin Programul Operaţional Regional. După ce au fost aprobate în mai 2010, proiectele de reabilitare, modernizare, extindere şi dotări privind Şcoala cu clasele I-VIII ‘Avram Iancu’ şi Liceul Teologic Reformat ‘Lorantffy Zsuzsana’ au intrat, de marţi, în faza execuţiei de lucrări, prin predarea amplasamentului către executanţii de lucrări.

Într-o conferinţă de presă au fost prezenţi reprezentanţii beneficiarilor, echipelor de management, executanţii de lucrări, respectiv dirigintele de şantier.

“De la această dată, proiectele şi infrastructura acestor două unităţi de învăţământ preuniversitar din Oradea vor intra în linie dreaptă prin derularea efectivă a execuţiei de lucrări, urmând a se transforma în spaţii educaţionale ce respectă standardele europene de calitate în domeniul educaţional, cadrul didactic şi elevul”, a declarat Dumitru Sim, managerul de proiect. Durata de implementare efectivă este de 24 de luni pentru ambele proiecte, contabilizate de la data semnării contractului de finanţare.


Valoarea totală a proiectelor este de 8.211.976,80 lei inclusiv TVA pentru şcoala ‘Avram Iancu’, din care 6.311.066,72 lei fonduri nerambursabile, iar pentru Liceul ‘Lorantffy Zsuzsana’, valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 7.639.527,16 lei cu TVA, din care valoare nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Regional 6.009.453,10 lei.
Proiectele pentru Şcoala ‘Avram Iancu’ şi Liceul Teologic Reformat ‘Lorantffy Zsuzsana’ au fost semnate de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea şi Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2007-2013 (REGIO), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, respectiv Organismul Intermediar, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest la începutul lunii mai a acestui an, pe data de 4. Contractele sunt aferente Axei prioritare 3 ‘Îmbunătăţirea infrastructurii sociale’, domeniului major de intervenţie 3.4 – ‘Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă’. AGERPRES