Şase primari din judeţul Constanţa au fost declaraţi în stare de incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a stabilit că şase primari ai unor comune din judeţul Constanţa au încălcat legislaţia privind regimul juridic al incompatibilităţilor. Potrivit unui comunicat al ANI, este vorba de Gheorghe Moldovan (Albeşti), Mugurel Viorel Mitrana (23 August), Florin Mitroi (Valu lui Traian), Traian Cristea (Costineşti), Nicolae Anghel (Castelu) şi Vasile Delicoti (Poarta Albă).

Inspectorii de integritate susţin că cei şase s-au aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 2008-2012, deoarece au deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în Adunările Generale ale Acţionarilor (AGA) în cadrul SC RAJA SA.

SC RAJA SA Constanţa este operator regional în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate, având un acţionariat format din Consiliul Judeţean Constanţa şi 33 de consilii locale.

Potrivit prevederilor art. 87, alin. 1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu: (…) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”. AGERPRES