Un punct termic dezafectat din Zalău va fi transformat în centru multifuncţional pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 50 de locuri, printr-un proiect cu finanţare europeană al autorităţilor locale, în valoare totală de circa 1,35 milioane de lei.

Potrivit datelor funizate de Manuela Ghiruţan, purtător de cuvânt al Primăriei Zalău, proiectul este realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, şi îşi propune îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aferente serviciilor sociale care se adresează persoanelor de vârsta a treia pentru facilitarea accesului egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

„Centrul va funcţiona în punctul termic situat pe strada Ioan Slavici nr. 8 după ce vor fi realizate lucrări de modernizare a imobilului, extindere (prin mansardare), reabilitare instalaţii interioare, lucrări pentru asigurarea eficienţei termice, realizare reţele exterioare, amenajare accese. Centrul va fi dotat cu mobilier, echipamente electronice şi electrocasnice, material medical etc. iar după finalizarea implementării proiectului va fi administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău. Beneficiarii proiectului, persoane vârstnice de peste 60 de ani, incluse în baza de date a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Zalău, vor avea acces egal la servicii de asistenţă socială şi medicală primare, la consiliere psihologică, la computere conectate la internet, la televizor, precum şi la sala de lectură şi nu în ultimul rând la ateliere pentru terapie ocupaţională.

Capacitatea maximă a centrului este de 50 de persoane. Beneficiile pe termen lung create ca urmare a implementării proiectului sunt: asigurarea de servicii integrate specifice, acces crescut la aceste servicii, diminuarea marginalizării sociale a vârstnicilor’, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Manuela Ghiruţan. Bugetul total estimat al proiectului este de 1.347.777 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 1.048.419 lei, fără TVA. Contribuţia totală locală, compusă din participarea la costurile eligibile, cheltuielile neeligibile şi TVA aferent cheltuielilor neeligibile, este de 47.396,89 lei. AGERPRES