S-a înfiinţat Muzeul oraşului Oradea – complex cultural

Municipiul Oradea va avea un muzeu propriu, alcătuit din Muzeul Cetăţii, viitoarele Muzee Art Nouveau şi respectiv al Masoneriei, precum şi o fostă sinagogă ortodoxă, centru cultural.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre privind înfiinţarea instituţiei publice muzeale cu personalitate juridică “Muzeul oraşului Oradea – Complex cultural”, care urmează să funcţioneze în subordinea forului local.

Înfiinţarea acestei instituţii publice muzeale a primit în data de 30.01.2018 avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la solicitarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bihor, ca urmare a depunerii documentaţiei aferente de către Municipiul Oradea.

Muzeul oraşului Oradea va prelua din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea a structurii numite “Muzeul Cetăţii şi oraşului Oradea”, precum şi personalul aferent din cadrul Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, iar patrimoniul său va cuprinde

va cuprinde clădirile aferente Cetăţii Oradea, Casa Darvas – La Roche (viitor Muzeu Art Nouveau), clădirea fostului sediu al Lojii Masonice (viitor Muzeu al Masoneriei) şi spaţiul Sinagogii Ortodoxe (viitor centru cultural). AGERPRES