Consiliul Judeţean Caraş-Severin a finalizat proiectul „Introducerea tehnologiilor moderne de transport în logistica regiunii Banat”, care ar urma să asigure o dezvoltare economică şi socială în întreaga regiune.

Consiliul Judeţean Caras-Severin a găzduit, luni, conferinţa finală a proiectului „Introducerea tehnologiilor moderne de transport în logistica regiunii Banat”, finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania – Republica Serbia. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă contribuirea la dezvoltarea socio-economică a regiunii şi crearea condiţiilor necesare pentru o dezvoltare economică rapidă a regiunii, prin introducerea unor tehnologii moderne de transport.

„Am încheiat acum un proiect important pentru Consiliul Judeţean. Este vorba de introducerea sistemului de transport intermodal în Caraş-Severin. Împreună cu partenerii noştri de la Vârşeţ am realizat două studii de fezabilitate, unul în România şi unul în Serbia. Studiul nostru de fezabilitate vizează realizarea unui sistem integrat de transport în Moldova Nouă, care să folosească un port nou, proiectat cu această ocazie, pentru transportarea mărfurilor de pe Dunăre, pe transportul de transport rutier şi, în viitorul apropiat, pe calea ferată”, a declarat managerul de proiect pe partea română, Victor Naidan, arhitectul şef al judeţului Caraş-Severin.

Potrivit acestuia, studiul de fezabilitate urmează să fie pus în aplicare prin fondurile pe care Consiliul Judeţean speră să le obţină în acest ciclu financiar al Uniunii Europene. „După un prim contact, care nu a fost extrem de entuziast din partea mediului de afaceri, acesta a revenit ulterior asupra ideii, iar acum are o aşteptare care ne obligă în finalizarea acestui demers”, a precizat Naidan.
În condiţiile în care un astfel de obiectiv se realizează în zona Moldova Veche, un volum de mărfuri extrem de important, care la ora aceasta părăseşte regiunea pe sistemul rutier şi care are toate dezavantajele unui astfel de transport, printre altele, circulaţia autotrenurilor care circulă pe drumurile naţionale, în lipsa autostrăzilor, viteză de transport cu elasticitate mare, dar cu costuri foarte mari şi cu implicaţii asupra mediului semnificative, s-ar derula prin Moldova Nouă, în aşa fel încât toate importurile care vin pentru regiune ar tranzita acea zonă.

După cum susţine managerul proiectului, orice transport de acest tip ar produce venituri ce se regăsesc, după aceea, în bugetele administraţiilor locale, care pot dezvolta mai apoi infrastructura, va produce locuri de muncă, activităţi economice importante, pentru că, în paralel cu această activitate apar şi altele, de stocare temporară a mărfurilor, de reambalare, de reetichetare, de reconvertire, ceea ce, până la urmă, este absolut benefic pentru zonă. Totodată, un volum important de resurse minerale care sunt exploatate în Caraş-Severin ar putea fi transportate de această cale.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 304.000 euro, din care peste 200.000 euro reprezintă finanţare nerambursabilă IPA, aproape 8.600 euro, finanţare nerambursabilă din partea Guvernului României, mai bine de 1.332 euro este contribuţia Consiliului Judeţean Caraş-Severin în acest proiect, iar aproape 36.000 euro este contribuţia partenerului sârb, respectiv, Municipalitatea Vârşet, Republica Serbia. Bugetul eligibil al Municipalităţii Vârşeţ este de peste 237.000 euro, iar cel al Consiliului Judeţean Caraş-Severin este de 66.600 euro.

Proiectul, care s-a desfăşurat în perioada iunie 2013 – septembrie 2014, a fost derulat pe Axa prioritară 1 – Dezvoltare economică şi socială, Măsura 1.1. – Sprijin pentru infrastructura economică şi socială locală şi regională. AGERPRES