S-a constituit Asociația producătorilor de produse tradiționale și ecologice Alba-Transilvania

Pe 7 iunie, la sediul Consiliului Județean Alba, a avut loc adunarea constitutivă a “Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba – Transilvania”.
Această asociație urmează să activeze pentru susţinerea producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice, în vederea asigurării calităţii, organizării şi promovării de activităţi, programe și acţiuni menite a reprezenta interesele acestora.

Au participat la întâlnire 17 producători de produse tradiţionale şi ecologice din judeţul nostru, atestaţi de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, specialiști în dezvoltare rurală și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

“Este foarte important ca producătorii să se asocieze și să poată, astfel, să își organizeze mai bine activitatea și să își apere mai bine drepturile. Noi, Consiliul Județean, le oferim tot sprijinul nostru și toată experiența noastră pentru a-i ajuta să se dezvolte. Consiliul Județean Alba mai este membru și în alte asociații ale producătorilor din județul Alba, ajutând, în mod constant, la dezvoltarea întreprinzătorilor din mediul agricol”, a declarat Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba, prezent la această reuniune.

Reuniunea a constituit un foarte bun cadru de discuții, permițând tuturor celor vizați de această problematică sa-și spună părerea și să găsească soluții comune pentru promovarea produselor tradiționale și ecologice. Producătorii atestați au fost invitați să devină membri fondatori ai Asociației s-a ales comitetul director al asociației și s-a hotărât realizarea tuturor acțiunilor necesare pentru înregistrarea oficială a asociației, în cel mai scurt timp posibil.