stavarache romeo.jpgPrimarul municipiului Bacău, Romeo Stavarache, a fost desemnat raportor din partea Comitetului Regiunilor din cadrul Uniunii Europene privind noul Regulament european pe fonduri de coeziune al UE.

„Voi susţine în acest raport, care va reprezenta opinia şi propunerile autorităţilor locale şi regionale din ţările membre ale Uniunii Europene în negocierile pe proiectul de regulament, asigurarea creşterii eficienţei în teritoriu şi în comunităţile locale a intervenţiilor financiare puse la dispoziţie prin fondurile europene”, a declarat miercuri Romeo Stavarache.

Potrivit primarului Bacăului, raportul pe care îl va redacta ar urma să fie ,unul cât se poate de ambiţios’ urmărind ‘a asigura o rată maximă de absorbţie a fondurilor, creând premise, astfel, pentru diminuarea poverii administrative a autorităţilor şi, implicit, a comunităţilor locale’. ‘Vom demonstra că valoarea adăugată a finanţărilor din fondurile europene este foarte mare pentru ţările beneficiare, prin fondul de coeziune făcându-se posibil realizarea de proiecte care au şi vor avea, în continuare, un impact semnificativ pentru creşterea calităţii vieţii oamenilor şi pentru atragerea investiţiilor private’, a precizat Romeo Stavarache.

Acesta a mai menţionat că va susţine, de asemenea, în raportul său ‘păstrarea unor alocări substanţiale pentru Fondul de coeziune din bugetul european’ şi ‘armonizarea regulilor de implementare cu fondurile structurale europene, prin intermediul cadrului strategic naţional de referinţă’. Primarului băcăuan va colabora în redactarea Raportului Comitetului Regiunilor cu Catiuscia Marini, preşedinta regiunii Umbria din Italia, Michael Schneider, secretar de stat al Landului Saxonia-Anhalt din Germania, Konstantinos Simitis, primarul oraşului Kavala din Grecia, şi Peter Osvalt, primarul oraşului Pilsen din Cehia. Comitetul Regiunilor este Adunarea reprezentanţilor locali şi regionali din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene.

Misiunea celor 344 de membri este de a implica autorităţile locale şi regionale, comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE. Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au obligaţia de a consulta Comitetul Regiunilor în domeniile politice care privesc regiunile şi oraşele. Comitetul Regiunilor se poate adresa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dacă drepturile sale nu sunt respectate sau dacă o lege a UE încalcă principiul subsidiarităţii ori nu respectă competenţele regionale sau locale.

Fondul de Coeziune ajută statele membre ale Uniunii Europene, având un produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor ce reprezintă mai puţin de 90% din media comunitară, să-şi reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susţine acţiuni în cadrul obiectivului ‘Convergenţă’ şi se află sub incidenţa aceloraşi reguli de programare, de gestionare şi de control ca în cazul Fondul Social European şi Fondului European de Dezvoltare Regională.

Pentru perioada 2007-2013, Fondul de Coeziune se adresează următoarelor ţări: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Spania este eligibilă, pe bază tranzitorie, deoarece PNB-ul său pe cap de locuitor este inferior mediei înregistrate pentru Uniunea Europeană. Fondul de Coeziune finanţează acţiuni din domeniul transportului şi mediului, el poate interveni în proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atâta vreme cât acestea aduc avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea intermodalităţii, consolidarea transporturilor publice.

Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a făcut publică săptămâna trecută propunerea de buget european multianual 2014-2020 (cadrul financiar multianual), însumând 1.025 de miliarde de euro, din care 376 de miliarde de euro alocaţi Fondului de Coeziune.

Comisia Europeană propune de asemenea crearea unui nou fond – Connecting Europe Facility – din care ar urma să fie finanţate proiecte în domeniul infrastructurii pan-europene de transport, energie şi broadband, fiind alocate din bugetul european pentru acest scop alte 40 de miliarde de euro. Comisia ar urma să publice în luna septembrie a acestui an proiectele de regulamente: regulamentul general şi regulamentele sectoriale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi cel privind Cooperarea Teritorială), documente ce vor fi, apoi, supuse dezbaterii în legislativul european. AGERPRES