Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, a organizat, în perioada 23-24 septembrie 2010, cel de-al 4-lea Eveniment European al Utilizatorilor CAF (CAF-Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice). Evenimentul a reunit peste 300 de reprezentanţi ai instituţiilor administraţiilor publice, din 23 de ţări europene şi a fost organizat în cadrul proiectului „Mecanisme moderne pentru o administraţie eficientă“, cod SMIS 2803, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007.

În cadrul evenimentului, care s-a desfăşurat sub tematica: „Progres către excelenţă. O provocare pentru administraţia publică europeană în perioade dificile”, au fost discutate bune practici din cadrul a 16 instituţii publice din ţările europene vizând implicarea angajaţilor, managementul instituţiilor publice, planificarea strategică, educaţie şi măsurarea performanţei în sectorul public.Întrebări precum: ”prin ce modalităţi serviciile publice pot îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor?; cum pot lua parte cetăţenii, în mod activ, la procesul de decizie fiind astfel pregătiţi să joace un rol în furnizarea de servicii publice?; cum sunt percepute nevoile cetăţenilor de către instituţiile statului?” şi-au găsit răspunsul pe parcursul celor două zile de desfăşurare a evenimentului, atât în sesiunile plenare, cât şi în ateliere de lucru.

Întreg evenimentul s-a concentrat pe cele 8 principii de excelenţă ale management-ului calităţii totale şi s-a desfăşurat în colaborare cu reţeaua de corespondenţi naţionali CAF şi cu Institutul European de Administraţie Publică, prin Centrul de Resurse CAF.

Elementele de noutate, ce au fost prezentate cu această ocazie, sunt reprezentate de procedura de feedback extern pentru implementarea CAF şi de adaptarea instrumentului CAF la sectorul educaţional „CAF şi Educaţie”. Cel de-al 4-lea Eveniment European al Utilizatorilor CAF a marcat şi bilanţul a 10 ani de implementare a acestui instrument în instituţiile publice europene.