RER Ecologic Service solicită majorarea tarifelor de colectare a deşeurilor din municipiul Brăila

RER Ecologic Service SRL, unul dintre cei doi operatori de salubritate rămaşi în municipiul Brăila, solicită Consiliului Municipal majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a tarifelor de colectare a deşeurilor de la agenţii economici şi persoanele fizice din municipiu, având în vedere indexarea tarifului de depozitare a deşeurilor, precum şi creşterea salariului minim pe economie, se arată într-un comunicat de presă remis de RER.

“Această modificare a tarifelor de colectare a deşeurilor se datorează creşterii contribuţiei pentru economia circulară, creşterii salariului minim pe economie şi indexării tarifului de depozitare a deşeurilor. Conform OUG nr. 74/2018, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje şi a OUG nr 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, de la 1 ianuarie 2020, valoarea costului de mediu, denumit contribuţia pentru economia circulară, va creşte de la 30 de lei la 80 de lei/tonă de deşeuri depozitată. Acest cost, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, se va reflecta în tariful de colectare al deşeurilor. Operatorul de colectare RER Ecologic Service SRL va încasa această taxă de la utilizatorii serviciului printr-o suplimentare de tarif şi o va plăti mai departe către operatorul depozitului de deşeuri – Tracon – din  judeţul Brăila. Destinaţia finală a acestei taxe este fondul pentru mediu gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu”, se arată în comunicatul RER.

Reprezentaţii RER susţin că o suplimentare de minim 5% trebuie aplicată tarifului existent şi pentru a acoperi creşterea generată de majorarea costurile salariale, ca urmare a modificării salariului minim pe economie. “Propunerea de modificare a tarifelor a fost înaintată spre aprobare Consiliului Local al municipiului Brăila, creşterea fiind de 58,34 lei/tonă fără TVA începând cu 1 ianuarie 2020 (tarif actual 272,3 lei/tonă, tarif propus fără TVA 330,64 lei/tonă); respectiv 19,27 lei/mc fără TVA (tarif actual 89,85 lei/mc, tarif propus 109,12 lei/mc). De asemenea, RER Ecologic Service SRL atrage atenţia în mod public asupra faptului că în municipiul Brăila, de altfel ca în tot judeţul Brăila, nu au fost luate măsuri pentru realizarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice unui serviciu de salubrizare performant în scopul atingerii ţintelor de reducere a cantităţilor de deşeuri supuse depozitării, în acord cu cerinţele legale de mediu. Încercarea autorităţii publice locale de a transfera aceste obligaţii legale în mod abuziv în sarcina operatorilor de salubritate va genera disfuncţionalităţi majore în desfăşurarea serviciului de salubrizare conducând în mod inevitabil către colapsul serviciului de salubrizare”, potrivit RER.

În acest moment, între municipalitatea Brăila şi RER Ecologic Service SRL există înregistrate pe rolul instanţelor de judecată patru litigii rezultate din acţiunile municipalităţii de a transfera în sarcina operatorului responsabilitatea neîndeplinirii obiectivelor de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare. “Incompetenţa autorităţii publice locale de a realiza o infrastructură tehnico-edilitară specifică serviciului de salubrizare, respectiv staţii de producere a compostului, staţii de transfer, staţii de sortare, incineratoare, staţii de tratare mecano-bilogice, face ca, azi, serviciul de salubrizare să se realizeze doar prin puncte de colectare separată a deşeurilor, mijloace de colectare şi transport separat al deşeurilor pentru fiecare operator de salubritate în parte, depozit de deşeuri. Serviciul de salubrizare reprezintă totalitatea infrastructurii mai sus prezentată, iar municipiul Brăila dispune doar de minimum infrastructurii, care nu poate realiza decât colectare, transport şi depozitare a deşeurilor, lipsindu-i tocmai componentele de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanţii RER susţin că, în lipsa infrastructurii specifice, niciun operator de salubritate nu poate realiza mai mult decât serviciul de colectare şi transport al deşeurilor către depozitele de deşeuri, fără nicio posibilitate de reducere a acestor cantităţi. “Transferarea obligaţiilor de mediu din sarcina unităţilor administrativ-teritoriale către operatorul de salubritate şi anume 50 lei/tonă în cazul neîndeplinirii obiectivului de reducere cu 35% pentru anul 2018, 42% pentru 2019, 60% pentru 2020 din cantităţile de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, plus contribuţia pentru economia circulară în valoare de 30 lei/tonă aferentă anului 2019 şi 80 lei/tonă aferenta anului 2020, fără posibilitatea operatorului de a-şi recupera aceste costuri prin tarif conduce în mod inevitabil către falimentul oricărui operator de salubritate. În plus, Primăria Municipiului Brăila, începând cu luna noiembrie 2015 şi până în decembrie 2018, a reţinut societăţii RER abuziv 15% din plata fiecărei facturi de prestaţii confirmate, respectiv 1.921.987 lei (sume+penalităţi)”, potrivit RER.

Din motivele prezentate mai sus, RER Ecologic Service SRL, membru al RER Group, “este obligată sa ia toate măsurile financiare şi legale pentru realizarea scopului în care a fost înfiinţată societatea şi continuării activităţilor economice pe care le desfăşoară şi, în funcţie de decizia instanţelor judecătoreşti, va lua în considerare inclusiv încetarea activităţilor în Municipiul Brăila”, mai menţionează sursa citată.

La sfârşitul lunii octombrie, consilierii locali municipali din Brăila au votat pentru rezilierea contractului de colectare şi transport a deşeurilor din municipiu încheiat între primărie şi societatea Brai-Cata, pe motiv că nu îşi respectă graficele de ridicare a gunoiului, chiar dacă a fost amendată în mai multe rânduri de Poliţia Locală.

Invitat la respectiva şedinţa CLM Brăila pentru a-şi prezenta propria poziţie cu privire la respectiva problemă, managerul general al Brai-Cata SRL, Bogdan Constantinescu, a precizat că de vină pentru situaţia financiară cu care se confruntă societatea pe care o conduce este atât Primăria Brăila, cât şi alte administraţii publice din ţară cu care Brai-Cata are contracte şi care “au întârziat să pună în aplicare Ordonanţa 74”.

“Este o situaţie care trenează din anul 2010, prin faptul că atunci nu s-a modificat Regulamentul de salubritate în conformitate cu legea. În continuare, iar aici este o situaţie generală, legea nu a fost actualizată şi se confundă colectarea selectivă, care nu mai este în lege de ani de zile, cu colectarea separată, care înseamnă colectarea pe cel puţin patru fracţii reciclabile, plus rezidual, plus biodegrabile”, declara, la acea dată, Bogdan Constantinescu.

Conducerea SC Brai-Cata SRL susţine că Primăria Brăila are un sold neachitat către societate în valoare de aproximativ 2.100.000 lei, care provine din sume “reţinute în mod abuziv din toate facturile emise pentru colectare şi transport deşeuri municipale de la populaţie din perioada 2015-2018”.

Reprezentanţii Brai-Cata mai susţin că Primăria Brăila a refuzat, până în iulie, orice majorare a tarifelor pentru salubritate stradală, în tot acest timp fiind aplicabile tarifele aprobate în 2010, motiv pentru care Brai-Cata a înregistrat pierderi foarte mari ca urmare a majorării salariului minim pe economie în aceşti nouă ani şi a creşterii tuturor cheltuielilor de operare.

“Pentru a acoperi pierderile suferite de ECO SA, societatea primăriei, Primăria Brăila a majorat capitalul social unilateral al SC ECO SA, totodată folosind bani publici pentru retehnologizarea acestei societăţi, în timp ce societatea noastră a trebuit să suporte integral aceste pierderi şi să îşi achiziţioneze singură mijloace de colectare moderne, în loc să aprobe tarife reale pentru prestaţiile efectuate. Menţionăm faptul că Primăria Brăila a aplicat în termeni eronaţi şi de neaplicat OUG 74”, se mai arată în comunicatul Brai-Cata. AGERPRES