Lucrările comisiei parlamentare pentru elaborarea Codului administrativ vor continua săptămâna viitoare, urmând ca pe 2 mai la comisie să fie invitaţi reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) şi ai Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), au stabilit parlamentarii din cadrul comisiei conduse de social-democratul Marcel Ciolacu.

Astfel, s-a convenit ca dezbaterile din comisie să se desfăşoare miercuri, în intervalul 13,00 -16,00.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a comisiei, secretarul de stat în cadrul MDRAP Sirma Caraman a făcut o prezentare generală a proiectului de Cod administrativ, pe capitole şi titluri aferente fiecărei Camere a Parlamentului în calitate de Cameră decizională.

„Cameră decizională pentru partea de Dispoziţii generale este Camera Deputaţilor. Pentru partea a II-a, administraţie centrală, privind organizarea Guvernului, structura Guvernului, incompatibilităţi ale membrilor (Executivului – n.r.) este Senatul. Pentru partea a III-a, instituţia prefectului şi servicii deconcentrate, Cameră decizională este Camera Deputaţilor, pentru autorităţi administrative autonome este Senatul. Pentru partea a IV-a, administraţie publică locală, organizare şi funcţionare, este Senatul, decizională. Incompatibilităţi şi conflicte de interese este Camera Deputaţilor. Pentru partea a V-a, exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, Cameră decizională este Camera Deputaţilor pe toate capitolele: exercitarea dreptului de proprietate publică, privată. Pentru partea a VI-a, statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Cameră decizională este Camera Deputaţilor şi pentru partea a VII-a, cu răspunderea administrativă tot, Camera Deputaţilor. Partea VIII-a, cu servicii publice tot Camera Deputaţilor. Partea finală, tranzitorie, este împărţită în funcţie de aceleaşi competenţe, de domeniu. (…) Ca pondere, 40% Cameră decizională este Senatul şi 60% Camera Deputaţilor”, a explicat Sirma Caraman.

Secretarul de stat în cadrul MDRAP a precizat că din grupul de lucru privind Codul administrativ de la nivelul ministerului au făcut parte reprezentanţi ai structurilor asociative, ONG-urilor, mediului academic, ANI, iar în ceea ce priveşte partea de administraţie locală cu validarea de către instanţă a existat şi există corespondenţă cu CSM.

Caraman a precizat, totodată, că toate amendamentele depuse anterior la proiectul de Cod administrativ sunt prelucrate şi, de asemenea, Guvernul a emis un punct de vedere în privinţa lor.

În cadrul reuniunii, preşedintele comisiei parlamentare de elaborare a Codului administrativ, deputatul Marcel Ciolacu, a supus la vot şi propunerile ca 18 mai să fie termenul limită de depunere a amendamentelor la Senat la proiectul de Cod administrativ, iar la 1 iunie – termenul de depunere a raportului comisiei la Senat. „Vorbim de amendamentele unde Senatul este Cameră decizională”, a precizat Ciolacu.

El a repetat calendarul pe care şi-l doreşte respectat în baza celor convenite în comisie. „Ce am eu de respectat ca şi preşedinte (al comisiei de Cod administrativ – n.r.) sunt cele două termene: 25 aprilie – 18 mai au loc dezbaterile cu invitaţii şi primirea amendamentelor, vorbim de amendamentele unde Senatul este Cameră decizională. 18 mai – 1 iunie, rămânem, membrii comisiei, şi discutăm şi votăm amendamentele. Pe data de 1 iunie înaintăm Senatului raportul, care are termen până pe 7 iunie să-l bage la vot”, a mai declarat Marcel Ciolacu. AGERPRES