Reducerea cu 55% a emisiilor de carbon până în 2030 şi neutralitate climatică până în 2050 sunt noile ţinte ale municipiului Braşov, asumate la Conferinţa Internaţionale de politici publice de mediu din cadrul Forumului Oraşelor Verzi.

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, este primul edil din Europa care a semnat Convenţia revizuită a Primarilor privind clima şi energia, lansată în 2008 şi care, în prezent, are peste 10.715 de semnatari, din care peste 7.000 de autorităţi locale şi regionale din 57 de ţări, cu un total de 325.017.984 cetăţeni.

„Vorbim despre Convenţia Primarilor, un acord semnat de mulţi primari din Europa, un acord care necesită o revizuire, pentru că vedem, în contextul global al ultimului raport IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – 2021 – n.n.) şi al alarmei roşii pentru climă, că este nevoie de o asumare mai aplicată şi de ţinte mai ambiţioase. Prin urmare, astăzi, am anunţat care sunt noile planuri şi noile ţinte pentru Braşov, respectiv suntem şi noi parte din Fit for Fifty Five, reducerea emisiilor de carbon reduse cu 55% până în 2030 şi ţinta de neutralitate a carbonului până în 2050. Toate aceste lucruri se transpun nu doar în ţinte şi în asumare, alături de alţi primari europeni, a unei a unui nou acord, ci se transpun într-un plan de măsuri pe termen mediu şi pe termen lung (…) care parcurg o sferă largă de domenii, de la mobilitate, la felul în care folosim energia pentru încălzirea locuinţelor, la extinderea suprafeţelor de spaţii verzi. Toate acestea se transpun în ţinte măsurabile, pentru care vom veni în faţa dumneavoastră şi a cetăţenilor, anual, pentru a da raport şi pentru a da socoteală”, a afirmat Allen Coliban.

Potrivit edilului braşovean, în prezent încă Braşovul se luptă pentru atingerea ţintei de 30% reducere a emisiilor de CO2 faţă de anul de referinţă 2008, însă mai greu va fi de atins procentul de 55%.

„Următorii 25%, pe care ne propunem să-i atingem până în 2030, astfel încât să ajungem la ţintă de 55 reducere, sunt mai dificili şi nu putem să-i atingem fără colaborarea comunităţii şi a cetăţenilor şi pentru asta suntem parte din proiectul ‘Tomorrow’. Avem un grup de acţiune, care include operatorul de transport, operatorii de energie, operatorii de salubritate, organizaţii civice braşovene, şi împreună avem nevoie să agreăm asupra paşilor şi asupra ţintelor anuale. Din punctul meu de vedere, ţintele pe care ni le-am stabilit nu sunt pentru o comparaţie cu alte oraşe, ci este o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumăm la nivel local. (…) Despre asta este vorba, despre cum noi arătăm responsabilitate, noi comunitatea braşoveană, faţă de ţintele pe care ni le asumăm la nivel internaţional”, a subliniat Allen Coliban.

Conform acestuia, pentru a atinge cele două obiective, reducerea cu 55% a emisiilor CO2 până în anul 2030 şi neutralitate climatică până în 2050, acţiunile pe termen scurt sunt: diminuarea dependenţei energetice prin creşterea proporţiei de energie verde utilizată pentru consumul clădirilor publice, condiţie care va fi prevăzută în caietul de sarcini pentru achiziţia de energie electrică la nivelul unităţilor de învăţământ şi a celorlalte clădiri publice; proiecte de reabilitare energetică a tuturor clădirilor publice; decarbonarea domeniului de încălzire; dezvoltarea urbană să se poată face doar în condiţiile în care aceasta este una durabilă şi inclusivă; creşterea suprafeţei zonelor verzi; mobilitate sustenabilă şi transport electric în întregime până în 2030; campanii de conştientizare în şcoli în domeniul tranziţiei verzi; aplicarea principiilor economiei circulare, în ceea ce priveşte managementul deşeurilor; implicarea comunităţii în crearea, implementarea şi evaluarea strategiilor locale. AGERPRES