Proiectul „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara”, aprobat prin HCL nr. 21 din 31.01.2006, este un parteneriat între Primăria Municipiului Timişoara (PMT) şi Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), cu sprijinul Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) din Germania.

Scopul proiectului româno-german este de a identifica proiecte de dezvoltare urbană şi economică pe termen lung a cartierelor istorice şi de a pune bazele aplicării acestora. Totodată, vor fi întărite capacităţile instituţionale, administrative, legislative şi financiare ale administraţiei locale şi ale instituţiilor partenere, pentru a garanta un proces de regenerare urbană sustenabil şi durabil.

În vederea atingerii acestor scopuri a fost înfiinţat Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara (CCRCIT). În cadrul acestui birou lucrează consilieri ai Primăriei Municipiului Timişoara şi specialişti GTZ. Coordonatorul proiectului este domnul Jochen Gauly. Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara este sprijinit şi de oraşele înfrăţite Gera si Karlsruhe din Germania.

Activităţile desfăşurate în cadrul biroului sunt complexe, implicând colaborare permanentă atât cu Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cât şi cu alte instituţii şi organizaţii precum Direcţia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT), Fundaţia Romano-germana, Ordinul Arhitecţilor din România şi Universitatea de Construcţii şi de Arhitecturp din Timişoara.

De ce a fost ales oraşul Timişoara ca proiect partener?


Cartierele istorice Cetate, Iosefin si Fabric caracterizează şi în prezent imaginea celui de-al treilea oraş al tarii ca mărime, cu peste 14.500 de clădiri construite înainte de 1945. Lipsa lucrărilor de reabilitare şi de modernizare din ultimele veacuri au dus la o degradare avansată a acestor clădiri, multe aflându-se chiar în pericol de a se prăbuşi. Acest fapt este o piedica pentru dezvoltarea economică a oraşului şi o scădere a calităţii vieţii în oraş.


Proiectul „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” a fost conceput, pornind de la rezultatele unui studiu socio-economic, efectuat în cele trei cartiere istorice Cetate, Iosefin si Fabric la începutul anului 2005. Rezultatele acestui studiu au arătat necesitatea unor masuri de reabilitare a clădirilor, care să sporească confortul locatarilor, dar care sa nu compromită caracterul istoric al construcţiilor.


Ţelul nostru principal este pregătirea proiectelor eligibile pentru o dezvoltare durabilă si o revitalizare economică a cartierelor istorice din Timişoara şi realizarea premizelor strategice, tehnice şi financiare.
Sarcinile şi provocările sunt variate iar activităţile Centrului de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara se concentrează pe următoarele puncte principale:I. Coordonare şi training


• Cursuri permanente pentru meşteri, arhitecţi, ingineri

• Schimb de experienţa cu oraşele înfrăţite şi proiectul similar din SibiuII. Programe şi proiecte europene

• Elaborarea Conceptul integrat de măsuri pentru reabilitarea cartierelor istorice din Timişoara, aprobat prin HCL nr. 3 din 30.01.2007, pentru viitoarea reabilitare a oraşului

• Pregătirea cererilor de finanţare pentru fonduri structurale europene (sprijinirea dezvoltării durabile a oraşului şi a turismului local şi regional)

• Pregătirea măsurilor demonstrative de construcţii şi pregătirea unui sistem de credite KfW pentru reabilitarea prudentă a clădirilor istoriceIII. Informare şi mobilizare a cetăţenilor

• Întocmirea de materiale informative (broşuri, pliante, cataloage) despre reabilitarea prudentă a clădirilor istorice, care se adreseze atât proprietarilor cât şi arhitecţilor şi constructorilor

• Realizarea unor evenimente care să atragă atenţia locuitorilor asupra valorii clădirilor istorice


IV. Consultanţă tehnică gratuită

• Consiliere oferită proprietarilor şi locatarilor de clădiri istorice

• Elaborarea Îndrumarului pentru intervenţiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate şi din alte zone istorice protejate din Timişoara, aprobat prin HCL nr. 224 din 22.04.2008

• Consiliere în vederea constituirii asociaţilor de proprietari prin Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT).

Proiectul “Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” va lua sfârşit la data de 30.06.2009. Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara îşi va continua activitatea în cadrul Primăriei Muniicpiului Timişoara.Mai multe informaţii aveţi la dispoziţie pe site-ul: www.gtztm.ro