Raport favorabil cu privire la dezvoltarea mediului antreprenorial din județul Harghita

Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene în raportul său din acest an privind analiza posibilităţilor de implementare, respectiv aplicării la nivel local a strategiei Europa 2020 constată că politica de specialitate a Consiliul Județean Harghita cu privire la dezvoltarea mediului antreprenorial se aliniază la obiectivele strategiei Europa 2020.
Realizatorii studiului au analizat opt situații regionale și locale, printre acestea numărându-se și politica de specialitate a județului Harghita, în cazul căruia s-a analizat procesul de elaborare şi cea de implementare – primul fiind printre atribuţiile Biroului de Analiză a CJHR, şi implementarea intrând în competenţa direcţiilor de specialitate –, totodată s-a acordat o atenţie deosebită şi punctului de vedere al antreprenorilor beneficiari, iar în acest sens au intervievat reprezentatul Asociației Microregiunilor din zona Odorhei. În conformitate cu cele consemnate în raport, inițiativa consiliului județean intitulată Politica industrială în era globalizării, se aliniază la obiectivele strategiei Europa 2020, creând premisele economice necesare pentru un mediu antreprenorial de succes, stimulând inovaţia în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii locale.

Se precizează în studiu faptul că în momentul de faţă posibilitățile de finanțare sunt reduse, însă dacă pe viitor zonele rurale ar avea un rol mai accentuat, s-ar putea accesa mai multe fonduri europene sau judeţene. În acest caz fondurile nu au nicio legătură cu strategia Europa 2020. Politica de dezvoltare a mediului antreprenorial din județul Harghita include proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor, proiectelor și programelor. Toate aceste măsuri contribuie la îmbunătăţirea mediului antreprenorial și extinderea gamei de servicii oferită de acesta. Politica de dezvoltare sprijină participarea în proiecte internaţionale de cooperare, fiind totodată o oportunitate pentru practicarea schimbului de experiență și a constituirii parcurilor inovative şi antreprenoriale (de exemplu consiliul județean participă la proiectului FIDIBE – South East Europe), derularea unui program de comunicare în vederea analizării nevoilor existente la nivelul firmelor din judeţ, organizarea întreprinderilor în asociații sau clustere, construirea de incubatoare de afaceri, respectiv construirea de parcuri industriale şi dezvoltarea rețelei de infrastructură aferentă. Astfel obiectivele consiliului județean sunt în concordanță cu politica Uniunii: dezvoltă inovaţia în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurând un mediu antreprenorial adecvat.

Realizatorii raportului au luat în considerare și faptul că creșterea accesibilității și a dezvoltării infrastructurii, dezvoltările în domeniul IT, utilizarea resurselor de energie regenerabile şi crearea de noi locuri de muncă sunt priorități ale Consiliului Județean Harghita. Aceste obiective sunt în mare parte în concordanță cu prioritățile pe termen scurt stabilite pe 30 ianuarie de către Consiliul European. Raportul amintește ca element pozitiv faptul că dezvoltarea politicii de dezvoltare a mediului antreprenorial a avut loc la nivel local, prin cooperarea autorităților locale și a antreprenorilor, iar în etapa de planificare nu au fost implicaţi actori de la nivel regional, naţional sau european. Strategia Europa 2020 este un exemplu şi un punct de pornire pentru iniţiativa din judeţul Harghita și motivează actorii locali.

Versiunea integrală a raportului în limba engleză poate fi accesată pe pagina de web http://portal.cor.europa.eu/europe2020 (http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Report_Is%20Europe%202020%20delivering.pdf).