Proiectul „Paşi spre o dezvoltare durabilă – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Lugoj”, finanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, s-a încheiat pe 8 aprilie.

Pe 7 aprilie, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj a avut loc şedinţa de evaluare finală, ocazie cu care au fost evaluate rezultatele proiectului şi a fost prezentată multimedia Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj. Ulterior, aceasta va fi încarcată în format electronic pe pagina de internet a Primăriei Lugoj.

Proiectul „Paşi spre o dezvoltare durabilă – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Lugoj” a avut o durată de implementare de 12 luni şi o valoare totală de 222.910 lei, din care finanţarea nerambursabilă a reprezentat 218.450 lei (98%), iar contribuţia locală 4.460 lei (2%).

Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului au vizat:

– dezvoltarea durabilă a municipiului Lugoj prin creşterea calităţii deciziilor în administraţia publică locală şi prin formularea clară a politicilor publice

– îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică a administraţiei publice din municipiul Lugoj.

Rezultatele proiectului sunt următoarele:

– o Strategie de Dezvoltare a Municipiului Lugoj pentru perioada 2009 – 2013;

– 1.000 de exemplare tipărite din Strategia de Dezvoltare a Municipiului Lugoj;

– 2.000 de exemplare tipărite din rezumatul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Lugoj;

– 5 comunicate de presă publicate contra cost într-un cotidian regional;

– 2 bannere montate la locul de desfăşurare a proiectului;

– 4 afişe A2 lipite la locul de desfăşurare a proiectului;

– 2 cursuri de instruire (Egalitatea de şanse şi de tratament şi Protecţia mediului);

– 58 de persoane instruite la cursul de Egalitatea de şanse şi de tratament dintre care 51 de angajaţi ai Primăriei Municipiului Lugoj şi ai direcţiilor şi instituţiilor pendinte;

– 55 de persoane instruite la cursul de Protecţia mediului, dintre care 51 de angajaţi ai Primăriei Municipiului Lugoj şi ai direcţiilor şi instituţiilor pendinte;

– echipament IT achiziţionat: 1 imprimantă color A3, 2 staţii de lucru (2 monitoare TFT de 19″, 2 unităţi centrale), 2 licenţe sistem de operare Windows, 2 licenţe Office.