Proprietarii vor avea obligatia de a consolida sau de a moderniza cladirea in care locuiesc pentru reabilitare termica si eficienta termica, stabileste o hotarare aprobata de Guvern.
Actul normativ contine normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Proprietarii vor avea acces, la cerere, la orice document al asociatiei de proprietari. In acelasi timp, termenul de preaviz in care proprietarul este obligat sa accepte accesul in apartament al unui delegat al asociatiei s-a micsorat de la 15 la cinci zile.

Numarul de proprietari necesari pentru modificarea statutului ori a acordului de asociere s-a modificat de la jumatate plus unu la doua treimi. Termenul de contestare a hotararii adunarii generale a fost micsorat de la 60 la 45 de zile.

Potrivit hotararii, notarii publici vor autentifica actele de instrainare a apartamentelor numai dupa ce proprietarii vor face dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata in original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, fara a fi necesara confirmarea de compartimentul specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari.

In situatiile exceptionale, hotararile care ii vizeaza direct pot fi luate prin acordul scris al majoritatii proprietarilor unei scari sau unui bloc, membrii ai asociatiei de proprietari, pe baza de tabel nominal, mai prevede actul normativ.

Hotararile adunarilor generale se consemneaza in registrul de procese verbale al asociatiei de proprietari, se semneaza de catre toti membrii comitetului executiv si se comunica in scris tuturor proprietarilor.

Asociatia poate intermedia servicii intre furnizori si proprietarii consumatori, in special cu privire la serviciile publice de utilitati pe baza unor contracte de prestari de servicii sau de furnizare cu caracter individual.

Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat, apartin, pe de o parte, furnizorului, si de cealalta parte, proprietarului. Furnizorii se vor indrepta pentru recuperarea debitelor impotriva proprietarilor restantieri, iar serviciul de intermediere din partea asociatiei de proprietari consta in: repartizarea facturilor catre proprietari prin lista de plata lunara, incasarea si plata sumelor reprezentand contravaloarea consumului facturat, instiintarea furnizorului cu privire la debitori, stabileste hotararea.

Comitetul executiv adopta decizii cu privire la stabilirea cuantumului salariilor, al indemnizatiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului incadrat cu contract individual de munca. Termenul de plata a cotelor de contributie s-a modificat de la 15 la 20 de zile. Sumele incasate din aplicarea penalitatilor vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de catre terti si pentru cheltuielile cu reparatiile asupra proprietatii comune sau alte cheltuieli de natura administrativa.

Exercitarea controlului asupra activitatii financiar contabile din cadrul asociatiilor de proprietari de catre Consiliile locale se va putea efectua si din oficiu.