Proiectul Ordinului pentru aprobarea normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea legii 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale este disponibil pentru consultare publica pe site-ul www.mcti.ro

Pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (www.mcti.ro), in cadrul sectiunii “Legislatie”, subsectiunea “Proiecte legislative”, este disponibil pentru consultare publica Proiectul Ordinului pentru aprobarea normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea legii 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale.

Normele tehnice si metodologice se aplica activitatii electronice notariale si stabilesc conditiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale in forma electronica, precum si normele de performanta si securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice si pastrarea acestora in arhive.

Serviciile calificate de arhivare electronica utilizate de notarii publici trebuie sa respecte legislatia referitoare la arhivarea documentelor notariale si accesul la acestea, precum si standardele recunoscute in domeniul managementului securitatii informatiei si al managementului inregistrarilor electronice.