Acest proiect foarte important pentru comunitate a presupus construirea a trei Locuințe Protejate pentru 18 persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești în cartierul Lucăcești-Sat. De asemenea, va fi înființat un Centru de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități cu o capacitate de 30 de locuri în municipiul Moinești prin reabilitarea și modernizarea fostei centrale termice dezafectate din proximitatea Catedralei Sf. Nicolae.

Durata de implementare a proiectului: 10 august 2018 – 31 decembrie 2021 cu un buget de 5.590.760 lei, din care:

– nerambursabil – suma de 3.414.369 lei (FEDR + Bugetul de Stat)

– contribuție DGASPC din bugetul Consiliului Județean Bacău  (2% și neeligibil) – suma de 2.176.391 lei.

Scopul proiectului este susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării acestora iar grupul țintă este constituit din:

 • 18 persoane cu dizabilități beneficiare de servicii rezidențiale în cadrul CRRPH Comănești dezinstituționalizate în cele 3 locuințe protejate construite și dotate în municipiul Moinești, precum și din
 • 30 persoane cu dizabilități din comunitate beneficiari ai infrastructurii Centrului de Zi și serviciilor asigurate în perioada de funcționare a investiției.

Descrierea obiectivelor de investiție:

 1. a) Obiectivul de investiție „Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în Municipiul Moinești, județul Bacău”se va realiza pe terenul intravilan în suprafață de 1513 mp,  situat în strada Lucăcești, nr. 61B din municipiul Moinești – cartierul Lucăcești-Sat. Terenul este în domeniul public al municipiului și este dat în administrare DGASPC Bacău pentru 25 de ani.  Locuințele protejate vor avea regim de înălțime parter + mansardă și următorii indici spațiali:
  • Arie construită: 180 mp (LP);
  • Aria desfășurată construită: 340 mp (LP);
  • Capacitate: 6 locuri;
  • Funcțiuni: 6 dormitoare (1 beneficiar/dormitor) + baie proprie, bucătărie, zonă de zi, cameră personal + grup sanitar; camera centralei termice.

Locuințele protejate vor fi dotate cu electrocasnice și mobilierul necesar funcționării bucătăriei și spațiului pentru servirea mesei (aragaz, hotă, combină frigorifică, ladă frigorifică, masă, scaune, dulapuri; mobilierul spațiilor comune (canapele, fotolii, măsuțe cafea, scaune vizitatori); mobilierul celor șase camere (pat, noptieră, două dulapuri, birou, scaun); mobilierul camerei personalului (birouri, scaune de birou, o canapea, dulapuri); electronicele necesare (ex. televizoare); locuințele protejate au rolul de a asigura servicii de locuire/găzduire, iar activitățile de recuperare și terapie vor fi asigurate în cadrul Centrului de Zi.

 1. b) Obiectivul de investiție: Reabilitare și modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești, județul Bacăuse va realiza prin reabilitarea imobilului situat în str. Libertății nr. 8, o fostă centrală termică dezafectată. Terenul pe care este amplasată clădirea este situat în intravilanul municipiului și are o suprafață de 603 mp – atât terenul cât și clădirea sunt în domeniul public date în administrarea  DGASPC Bacău pentru 25 de ani. Centrul de Zi va avea regim de înălțime parter + supantă și următorii indici spațiali:
 • Arie construită – 330 mp
 • Arie construită desfășurată – 480 mp
 • Capacitate maximă proiectată- 30 de locuri
 • Funcțiuni – spații comune pentru activități terapeutice, cabinet medical, cabinet de consiliere psihologică, kinetoterapie, etc.

Clădirea va fi dotată cu mobilier, echipamente IT,  birotică, echipament și materiale pentru camera senzorială și kinetoterapie.

Stadiul implementării proiectului pentru obiectivul de investiție „Construirea a 3 Locuințe protejate pentru persoane cu dizabilități, str. Lucăcești nr. 61B” este de 93% după cum urmează: infrastructură: 100%; suprastructură: 100%; arhitectură: 95%; instalații electrice interioare: 90%; instalații sanitare: 35%; instalații termice: 100%; instalații electrice exterioare (paratraznet): 100%; procurări utilaje centrale termice: 100%.

Pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și extindere clădire existentă pentru înființarea unui Centru de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități în str. Libertății nr. 8”, stadiul fizic este de : 93%, după cum urmează: infrastructură: 100%; suprastructură: 100%; arhitectură: 95%; instalații electrice interioare: 90%; instalații sanitare: 50%; instalații termice: 100%; instalații electrice exterioare (paratrăznet): 100%; instalații electrice exterioare: 100%; procurări utilaje centrală termică: 100%; procurare utilaje echipamente electrice: 90%.