Proiectul „Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar” se apropie de final, urmând ca în lunile martie şi aprilie să fie implementate ultimele activităţi. În perioada februarie-martie şi iulie 2011 au fost organizate cursurile de formare cu directori din unitatile de învăţământ şi personal de îndrumare şi control din ISJ/ISMB.

Participarea la cursurile furnizate în cadrul proiectului a reprezentat o oportunitate importantă de dezvoltare a managementului şcolii, prin formarea factorilor decizionali cu responsabilităţi în viaţa şcolii în context descentralizat.Prin transmiterea de cunoştinte de specialitate în domeniul descentralizării, prin instruirea pe teme de comunicare şi de utilizare a aplicaţiei informatice create în cadrul proiectului, Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului şi-a propus să investească într-o resursă umană valoroasă pe termen lung, care să sprijine implementarea de instrumente şi mecanisme de îmbunătăţire a învăţământului preuniversitar în ansamblul lui, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului îl constituie acordarea de suport în domeniul descentralizării prin activităţi derulate de asistenţi ai unor structuri operaţionale nou înfiinţate în proiect (birouri de asistenţă) la nivel central şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti. Prin aceste activităţi de consultanţă vor putea fi explicate, celor direct vizaţi sau indirect interesaţi, transferul responsabilităţii privind furnizarea serviciilor de învăţământ de la nivel central la nivelul unităţilor de învăţământ şi al autorităţilor locale, creşterea responsabilităţii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, precum şi preluarea de noi responsabilităţi de către inspectorii şcolari şi directorii unităţilor de învăţământ în contextul descentralizării.

Birourile de asistenţă în domeniul descentralizării au fost înfiinţate la nivelul ISJ/ISMB şi au devenit operaţionale prin aportul asistenţilor, în numar de 3 persoane pe judeţ/ municipiul Bucureşti şi 10 inspectori la nivelul Biroului Central din Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului. Asistenţii vor acorda consultanţă în domeniul descentralizării, folosind resursele obţinute la formare, biblioteca virtuală a descentralizării, disponibilă pe site-ul www.edudescentralizare.ro, ghidurile şi metodologiile care vor fi curând distribuite în birouri de asistenţă, şcoli şi consilii locale.

Informarea în şcoli şi comunitate despre rezultatele proiectului şi despre disponibilitatea de a sprijini sustenabilitatea demersului realizat de Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului va continua prin derularea unei campanii de comunicare care să operaţionalizeze circuite de comunicare între birourile de asistenţă, instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi media. De altfel, asistenţii vor fi invitaţi să participe la conferinţa finală a proiectului, în care, acceptând să furnizeze consultanţă şi suport colegilor lor şi, în general, celor interesaţi de reforma în educaţie, vor deveni parte a unei vaste reţele de comunicare cu reprezentativitate naţională şi vor primi sprijin în utilizarea structurilor, mecanismelor şi instrumentelor propuse şi dezvoltate de proiect.

Contribuţia asistenţilor din birourile de asistenţă în descentralizare la finalizarea proiectului şi la susţinerea durabilităţii acestuia este esentială. Este necesar ca rezultatele pozitive ale proiectului să continue şi după terminarea perioadei de finanţare externă, respectiv dupa luna aprilie 2012, prin efecte măsurabile în ameliorarea calitativă de sistem şi în gradul sporit de conştientizare a prevederilor descentralizării.