Proiectul descentralizării prevede, printre altele, că şefii structurilor descentralizate îşi pierd funcţiile de la 1 ianuarie 2014

sala_consiliu_goala.jpgMetrorex trece în subordinea Primăriei Capitalei, porturile de la Dunăre ajung în administrarea autorităţilor locale, iar Ministerul Tineretului şi Sporturilor cedează sute de săli, bazine olimpice de înot, tabere, patinoare, piste de atletism şi clădiri – sunt câteva dintre schimbările aduse de proiectul de lege privind descentralizarea.

De asemenea, se mai prevede că finanţarea atribuţiilor şi competenţelor descentralizate va fi asigurată de la bugetul de stat, actualii şefi şi adjuncţii structurilor descentralizate îşi pierd funcţiile de la 1 ianuarie 2014, înlocuitorii urmând a fi numiţi în termen de 30 de zile, iar structurile trebuie predate/primite cu data de 31 decembrie 2013.

* Proiectul de lege privind descentralizarea prevede că pachetul de 8.048.364 de acţiuni cu valoare nominală de 2,5 lei deţinut de statul român la Metrorex se transferă cu titlu gratuit municipiului Bucureşti. Societatea se va transfera din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Metrorex va fi condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, din care cinci sunt numiţi de CGMB. Societatea de transport va continua să primească fonduri de la bugetul de stat sau de la Primăria Capitalei şi va stabili singură tariful călătoriei, se arată în proiectul de lege.
Tot în domeniul transporturilor, documentul prevede că autorităţile administraţiei publice locale administrează infrastructura portuară de pe raza administrativ-teritorială a acestora, prin intermediul administraţiilor portuare, care se finanţează din venituri proprii. Astfel, Portul Brăila va trece de la Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi la Consiliul Local Brăila. Porturile Buziaş, Moldova Veche şi Drencova, administrate până acum de la Giurgiu, vor trece la Consiliile locale Socol, Moldova Veche, respectiv Drencova. Celelalte porturi vor urma aceeaşi procedură şi vor fi transferate consiliilor locale.

* În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, proiectul de lege prevede înfiinţarea direcţiilor agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin comasarea actualelor structuri similare, cu excepţia unităţilor fitosanitare, cu oficiile de studii pedologice şi agrochimice, casele agronomului şi camerele agricole.
Acestea vor avea mai multe atribuţii, de la implementarea politicilor de dezvoltare rurală şi adaptarea producţiei la cererea pieţei până la sprijinul acordat producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene. Şefii direcţiilor agricole sunt numiţi de consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea şefilor de CJ şi a primarului general al Capitalei.

* Prin acelaşi proiect, în domeniul culturii se înfiinţează direcţiile pentru cultură şi patrimoniu în subordinea consiliilor judeţene şi a CGMB. Printre atribuţii se numără: avizează intervenţiile asupra monumentelor istorice, constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de importanţă locală sau judeţeană, înregistrează cererile de clasare a bunurilor culturale mobile, avizează clasarea şi declasarea monumentelor istorice de clasă B, emit certificatul de descărcare de sarcină arheologică pentru siturile arheologice.
Zeci de săli şi grădini de spectacol aflate în administrarea România Film vor trece în subordinea consiliilor locale. Primăria Bucureşti va prelua cinematografe precum: Scala, Excelsior, Giuleşti, Cotroceni, Luceafărul, Flamura, Drumul Sării, Grădina de vară Gloria-Titan. În administrarea Ministerului Culturii vor ajunge cinematografele Bucureşti, Capitol şi Grădina de vară cu acelaşi nume, Patria, Mioriţa.

Legea mai prevede că 50% din sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice de clasă A, gestionate de Ministerul Culturii, sunt virate la bugetele locale, iar de la monumentele de clasă B, întreaga sumă. Banii vor fi folosiţi exclusiv pentru lucrări de intervenţie la monumente sau finanţarea de proiecte culturale. În teritoriu ajunge şi jumătate din sumele colectate de Fondul Cultural Naţional şi de Fondul cinematografic.

* Consiliile judeţene şi CGMB vor avea atribuţii şi în domeniul turismului. Printre ele: omologhează pârtii şi trasee turistice, autorizează funcţionarea pensiunilor, asigură clasificarea structurilor de primire, autorizează activităţi de agrement. Şi consiliile locale vor participa la strategia în turism.

* În domeniul învăţământului, şcolile vor fi în grija autorităţilor locale, iar liceele, precum şi unităţile din învăţământul postliceal, profesional şi tehnic vor fi în subordinea consiliilor judeţene. Palatele şi cluburile copiilor ajung în subordinea consiliilor locale, Ministerul Educaţiei păstrând doar Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. Inspectoratele, casele corpului didactic şi Palatul Copiilor vor fi finanţate prin ministerul de resort.

* Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor trece la consiliile judeţene, respectiv CGMB, şi vor reprezenta autoritatea de sănătate publică la nivel local. Acestea vor putea avea în subordine centre medicale şi de diagnostic şi tratament, centre de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale, policlinici cu plată, toate finanţate din venituri proprii.
Şefii acestor direcţii sunt numiţi în baza unui contract de management încheiat cu preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv cu primarul general al Capitalei, pe o perioadă de maximum patru ani. Consiliile judeţene şi CGMB vor fi cele care vor aproba tarifele pentru servicii de asistenţă de sănătate publică, iar sumele obţinute se constituie venit la nivel local.

* Ministerul Muncii va ceda la nivel local agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi a municipiului Bucureşti, iar Ministerul Mediului – agenţiile pentru protecţia mediului şi filialele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
Partea cea mai consistentă din anexa proiectului de lege este rezervată serviciilor şi organelor de specialitate aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Documentul prevede transferul direcţiilor de profil la autorităţile locale, precum şi al altor bunuri: cluburi de sport, săli, bazine olimpice de înot, tabere, patinoare, stadioane de atletism, terenuri de tenis etc, dar şi alte terenuri şi clădiri.

* În final, proiectul de lege face referire şi la modul cum se alocă fondurile. Astfel, finanţarea atribuţiilor şi competenţelor descentralizate la nivel judeţean/local se face integral de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, se mai precizează în proiectul de lege.
Sumele alocate pentru fiecare judeţ, pentru finanţarea cheltuielilor publice transferate, se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărârea consiliului judeţean, adoptată după consultarea primarilor.

Structurile ce fac obiectul descentralizării trebuie predate/preluate cu data de 31 decembrie 2013.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conducătorii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, precum şi adjuncţii acestora se eliberează din funcţie. Până la organizarea concursurilor, în termen de 30 de zile, şefii de CJ şi primarii numesc temporar conducătorii acestora. AGERPRES