tecau_florin.jpgÎn strategia de dezvoltare a judeţului Argeş pentru perioada 2014-2020 sunt incluse 224 de proiecte de investiţii, în valoare totală de 4,5 miliarde de euro, a anunţat miercuri preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Argeş, Florin Tecău.

Conform documentului care va fi supus aprobării în următoarea şedinţă a CJ Argeş, pentru finanţarea proiectelor ar urma să fie accesate fonduri europene în sumă totală de 2,5 miliarde de euro şi fonduri naţionale de 500 de milioane de euro, iar 1,5 miliarde de euro s-ar putea obţine de la investitorii privaţi.

„Am auzit diverse opinii, că sunt doar nişte hârtii scrise frumos. Eu spun că sunt nişte proiecte, nişte idealuri şi nişte vise pentru argeşeni, pe care ne propunem să le realizăm împreună cu argeşenii. Şi dacă vom reuşi să realizăm o parte din această strategie, cred că va fi un lucru benefic”, a declarat Florin Tecău.

Turismul, industria şi agricultura sunt priorităţile incluse în strategia de dezvoltare a judeţului Argeş pentru perioada 2014-2020 al cărei proiect a fost finalizat şi lansat în dezbatere publică la sfârşitul anului 2013.

Obiectiv principal pentru următorii şapte ani este creşterea la cel puţin 70% a ratei de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, prin dezvoltarea turismului, agriculturii şi industriei.

Pentru dezvoltarea turismului se are în vedere continuarea demersurilor pentru înfiinţarea unor staţiuni montane, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi reabilitarea căilor de acces.
În domeniul industriei se preconizează înfiinţarea unui centru de formare şi consultanţă pentru IMM-uri, investiţiile în construcţii, instalaţii şi tehnologii moderne, dezvoltarea producţiei de ansamble şi subansamble pentru industria auto, stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi extinderea activităţilor economice în mediul rural.

Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport a produselor agricole, înfiinţarea centrelor de depozitare, prelucrare şi procesare a acestora, dezvoltarea microfermelor de creştere a animalelor, refacerea bazinului pomicol şi dezvoltarea instalaţiilor de irigaţii reprezintă priorităţile strategiei de sprijinire a agriculturii.

Un alt obiectiv pentru perioada 2014-2016 îl reprezintă creşterea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, care ar urma să fie de minim un procent din Produsul Intern Brut al judeţului.
În domeniul educaţiei, obiectivele vor fi reducerea abandonului şcolar timpuriu sub 11,3% şi creşterea numărului persoanelor cu studii postuniversitare.

Un ultim obiectiv va fi scăderea numărului persoanelor expuse sărăciei cu 25% prin dezvoltarea serviciilor sociale comunitare şi facilitarea accesului grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii. Alte domenii prioritare pentru perioada 2014-2016 vor fi serviciile medicale, infrastructura de transport şi infrastructura edilitară. Printre priorităţi se mai numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile în consumul final de energie şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice. AGERPRES