Pe 6 iulie, proiectul „Mecanisme moderne pentru o administratie eficienta” – Cod SMIS 2803 inaintat de catre Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP) din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in calitate de Beneficiar, a obtinut o finantare nerambursabila din Fondul Social European prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni si valoarea totala eligibila de 5.034.859 lei, din care 4.279.630,15 lei (85%) finantare nerambursabila prin PO DCA si 755.228,85 lei (15%) contributia solicitantului.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de noi instrumente, mecanisme si metodologii in vederea eficientizarii activitatii din administratia publica.

Necesitatea cresterii performantei in administratia publica, a imbunatatirii actului decizional, a cresterii calitatii serviciilor oferite beneficiarilor sunt premisele care au stat la baza elaborarii proiectului „Mecanisme moderne pentru o administratie eficienta”, in concordanta cu atributiile UCRAP, de a promova, dezvolta si implementa metode si instrumente pentru modernizarea administratiei publice locale si centrale.

Scopul proiectului este acela de a crea un sistem de management integrat, la nivelul autoritatilor publice locale si centrale care sa aiba la baza ciclul de imbunatatire continua PDCA (Plan, Do, Check, Act) prin dezvoltarea si implementarea unui set de instrumente ale managementului public, precum: Cadrul Comun de Autoevaluare a Institutiilor Publice (CAF online), Programul Multianual de Modernizare (PMM), Balanced Scorecard (BSC) si Benchlearning.

Persoana de contact: Steluta BULACEANU, Manager de Proiect. Date de contact: tel. 021.303.70.80 interior 11357, e-mail: steluta.bulaceanu@mai.gov.ro.