Un proiect care aprobă înfiinţarea Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, care va avea ca obiect principal de activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de salubrizare în această zonă administrativ-teritorială, a fost adoptat de Consiliul Local în şedinţa de pe 24 mai.

Serviciul de salubrizare va cuprinde: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.

Administraţia Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 poate efectua şi alte activităţi, dar numai din sfera prestării serviciului de salubrizare care au legătură directă cu obiectul principal de activitate sau poate contribui la realizarea acestuia.

Finanţarea se va face din subvenţii acordate de la bugetul local, dar şi din venituri proprii.

Actul normativ aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Serviciului Public de Salubrizare Sector 6, care cuprinde 696 de posturi de natură contractuală cu normă întreagă şi cu fracţiune de normă.

Administraţia Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 va fi în subordinea Consiliului Local şi va avea sediul principal pe Calea Plevnei nr. 147-149.

De asemenea, Consiliul Local a adoptat o hotărâre care solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea sa expresă în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată cu capital integral public, în scopul desfăşurării activităţii de sortare, tratare, prelucrare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor.

„Pentru îmbunătăţirea sistemului actual de salubrizare este necesară înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată al cărui scop să fie desfăşurarea activităţii de sortare, tratare, prelucrare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor”, prevede actul normativ. AGERPRES