Un proiect privind extinderea sistemului de semaforizare inteligentă a fost adoptat de Consiliul Local Sector 1, în şedinţa de pe 5 mai.

Hotărârea adoptată cu 22 de voturi ”pentru” prevede aprobarea solicitării acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local de a hotărî cu privire la asocierea cu celelalte primării de sectoare din Capitală, Municipalitatea şi cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI) pentru realizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare inteligentă

(Managementul Traficului Bucureşti-Ilfov) şi prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creşterii siguranţei rutiere, fluidizării traficului şi reducerii poluării”.

Hotărârea stipulează aprobarea acordului de parteneriat între aceste instituţii, care are scopul de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, contribuţia financiară proprie a acestora, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea proiectului care va fi finanţat prin PNRR.

Acordul propus va constitui anexă la cererea de finanţare.

Printre responsabilităţile autorităţii locale din Sectorul 1 se numără asigurarea finanţării pentru proiectare şi execuţie intersecţii neincluse în Sistemul de Management al Traficului Bucureşti (BTMS) şi pentru cele nesemaforizate, execuţie de lucrări de modernizare/reabilitare pentru intersecţii semaforizate incluse în BTMS, pentru toate intersecţiile identificate în cadrul studiului de fezabilitate ce fac parte din Drumul Radial 11 (şoseaua Bucureşti-Târgovişte-bulevardul Bucureştii Noi-Calea Griviţei-strada Berzei-strada Vasile Pârvan-Splaiul Independenţei), în valoare estimată de aproximativ 8,6 milioane de lei, din care cheltuială eligibilă circa 4,9 milioane de lei. AGERPRES