Biroul Management Proiecte Programe şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj au redactat şi depus o cerere de finanţare în cadrul Cererii de propuneri de proiecte „Dezvoltarea economiei sociale” a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este integrarea pe piaţa locală a muncii a persoanelor excluse social sau supuse riscului de excluziune socială din oraşul nostru, prin crearea de oportunităţi de ocupare şi prin dezvoltarea de competenţe şi cunoştinţe.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– crearea şi dezvoltarea pe perioada proiectului a unei întreprinderi sociale în cadrul căreia sa fie angajate 10 persoane supuse riscului de excluziune socială;

– dezvoltarea capacităţii Direcţiei de Asistenţă Socială, de a oferi servicii de consiliere vocaţională în domeniul economiei sociale, prin formarea de specialişti care să ofere pe perioada implementării proiectului consiliere vocaţională persoanelor excluse social sau supuse riscului de excluziune socială.


Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni iar valoarea totală a proiectului se ridică la 859.704,40 lei, contribuţia proprie fiind de 13.866,20 lei.


Proiectul depus este unul generator de locuri de muncă facilitând în acelaşi timp reinserţia profesională a persoanelor cu risc de excludere socială. Obiectivele proiectul vor fi atinse prin înfiinţarea unei întreprinderi sociale în domeniul croitoriei unde vor fi angajate 10 persoane; formarea profesională a 30 de persoane în domeniul croitoriei şi specializarea a 20 de lucrători sociali în domeniul economiei sociale care ulterior vor oferi consiliere vocaţională persoanelor asistate social.