Senatul a adoptat, pe 20 noiembrie, în calitate de for decizional, o propunere legislativă care vizează posibilitatea înfiinţării de consorţii administrative, cu personalitate juridică, constituite din două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate. S-au înregistrat 81 voturi „pentru”, două „împotrivă” şi 21 de abţineri.

Propunerea legislativă, iniţiată de un grup de parlamentari PNL şi PSD, modifică şi completează OUG 57/2019 privind Codul administrativ şi Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.

Actul normativ prevede instituirea unor obiective specifice pe care unităţile administrativ-teritoriale să le aibă în vedere atunci când se asociază într-un consorţiu administrativ, reglementarea organelor de conducere, de coordonare de la nivelul acestor consorţii respectiv: Adunarea generală, Consiliul director şi cenzorul, existând şi posibilitatea de a înfiinţa un aparat tehnic care să sprijine activitatea acestora.

„Consorţiile administrative sunt asociaţii de dezvoltare intercomunitară constituite din două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate în scopul integrării furnizării de politici şi servicii la nivelul acestora, reducerii diferenţelor de dezvoltare şi creşterii funcţionalităţii la nivel local, precum şi asigurării posibilităţii persoanelor care locuiesc în zone rurale, inclusiv celor din comunităţi marginale/periferice să aibă acces sporit la servicii de calitate, precum mobilitatea, locuinţele şi alte servicii publice furnizate la nivel local”, prevede proiectul amendat de Senat.

Consorţiile administrative au personalitate juridică şi sunt de utilitate publică.

„Consorţiile administrative se constituie din unităţi administrativ-teritoriale învecinate care acoperă zone geografice care prezintă potenţial de integrare din punct de vedere agricol, economic, social, cultural, tradiţional, de mediu, infrastructură, digitalizare sau de acces la servicii publice şi care se confruntă cu provocări şi oportunităţi similare pentru dezvoltarea lor”, mai stabileşte actul normativ.

Printre obiectivele acestor consorţii se află: îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice, creşterea eficacităţii implementării investiţiilor la nivel local, furnizarea în comun a unor servicii publice de interes local, integrarea digitală a serviciilor publice furnizate, dezvoltarea infrastructurilor, salvgardarea patrimoniului natural şi cultural, alte obiective care contribuie la reducerea diferenţelor de dezvoltare.

Senatul a eliminat articolul potrivit căruia din aceste consorţii pot face parte unităţile administrativ-teritoriale care nu sunt dintr-o zonă metropolitană, dar a stabilit că „fiecare UAT are în componenţă o localitate rurală”.

Actul normativ mai stipulează că, pentru a stimula cooperarea unităţilor administrativ-teritoriale în consorţii administrative, începând din anul 2024 se înfiinţează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării UAT-urilor, membre ale consorţiilor administrative, a cărui finanţare este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării. Creditele de angajament şi creditele bugetare se prevăd în legea bugetului de stat. Finanţarea se asigură pe baza unor criterii de performanţă transparente. AGERPRES