Primarul general al Capitalei şi primarii sectoarelor nu vor mai putea emite sau propune spre adoptare documente emise în baza planurilor urbanistice coordonatoare de sector suspendate sau anulate de către instanţele de judecată.

Un proiect de hotărâre în acest sens a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei.

În preambulul proiectului sunt invocate sentinţele civile prin care au fost suspendate Planurile Urbanistice Zonale pentru Sectoarele 2, 4 şi 5. De asemenea, se face referire la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, care are ca obiect anularea PUZ-urilor coordonatoare pentru Sectoarele 2, 4 şi 5. Totodată, sunt invocate sentinţele civile prin care a fost anulată aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sector 3, a Planului Urbanistic Zonal Sector 5 şi a PUZ Coordonator Sector 6.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii până la pronunţarea instanţei de fond în dosarul nr. 9784/3/2022, nu se vor emite acte şi nu se vor propune spre adoptare documente în temeiul HCGMB nr. 339/13.08.2020 privind aprobarea PUZ – Sector 2, Bucureşti, precum şi al HCGMB nr. 443/26.07.2018 privind aprobarea PUZ Zona de Sud a Sectorului 4, Bucureşti. În ipoteza admiterii acţiunii de fond din dosarul nr. 9784/3/2022, prevederile alin. (1) sunt valabile până la soluţionarea definitivă a acestuia”, prevede proiectul.

De asemenea, nu se vor emite acte şi nu se vor propune spre adoptare documente în temeiul PUZ Sector 3 (anulat definitiv), al PUZ Sector 5 (anulat definitiv) şi al PUZ Coordonator Sector 6 (anulat definitiv). AGERPRES