Autoritatea locală a municipiul Moineşti în parteneriat  cu Asociația ECOASSIST Bucureşti – reprezentant oficial al conceptului “Plantăm Fapte Bune în România”, a pus în operă  pe 1 aprilie 2021  proiectul pilot în România de înființare a unei păduri urbane, Moineștiul fiind  agreat datorită eforturilor susținute ale administrației publice locale și implementării unor soluții fiabile de îmbunatățire a calității aerului și protejare a mediului înconjurător.

Suportul material al evenimentului este asigurat de SC OMV Petrom SA,  în cadrul proiectului „România plantează pentru mâine!” și are la bază metoda inventată de botanistul japonez Miyawaki încă din anii ’70.

Popularitatea proiectului „Miyawaki” are la bază metoda inventată de botanistul japonez Miyawaki încă din anii ’70, pădurile urbane miniaturale având maximum beneficiu asupra biodiversității și a absobției mai mari de bioxid de carbon, comparativ cu plantațiile convenționale .

Având în compoziție o mare varietate de specii native, rezultatul va fi un ecosistem complex adaptat condițiilor locale de mediu, cu creștere rapidă și aport substanțial în eliminarea dioxidului de carbon.

PĂDUREA URBANĂ miniaturală contribuie la îmbunătățirea sănătății noastre prin eliminarea stresului, scăderea nivelului de zgomot, reglarea temperaturilor și „sechestrarea” CO2.

“Implementarea unor proiecte cu surse interne și externe de finanțare care au avut și au drept scop modernizarea municipiului Moinești, cu rol benefic în evoluţia favorabilă  și plusvaloarea pe care o dezvoltă zi de  zi orașul nostru, rezultatele obținute prin reabilitarea spațiilor verzi și cele 30 de hectare de plantații înființate în ultimii ani cu rol major în  diminuarea valorilor extreme ale factorilor climatici, motivează autoritatea locală să continue tradiția acțiunilor de plantări pentru a marca ,,Luna Pădurii 2021,, și pentru mediu curat!“

Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești