Primaria Municipiului Lugoj impreuna cu S.C. Salprest S.A. va elabora un proiect de finantare europeana in cadrul programului Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala