Parlamentari de la USR au depus un proiect de lege conform căruia primăriile se vor putea împrumuta de la Trezoreria Statului pentru finanţarea cheltuielilor aferente asigurării serviciului de termoficare.

Conform unui comunicat aş USR, în momentul actual, doar pentru 25 de municipii din România este nevoie de 1,27 miliarde lei în vederea susţinerii sistemului de termoficare în perioada octombrie 2021 – aprilie 2022, „bani pe care autorităţile nu îi au în bugetele locale, mai ales că au înregistrat cheltuieli substanţiale” cu acţiunile de prevenire şi combatere a răspândirii noului coronavirus.

Proiectul USR prevede ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale să poată solicita în anii 2021-2022 contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei. Împrumuturile se vor contracta de către UAT-uri strict pentru asigurarea funcţionării sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, respectiv pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare, menţionează USR.

Dobânda, fixă pe toată durata de derulare a împrumutului, va fi egală cu ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se va adăuga o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor.

„Un număr de 27 de municipii au semnalat încă din luna august incapacitatea de a asigura plata cheltuielilor cu termoficarea în contextul majorării preţurilor. Aceste municipii au nevoie de mecanisme alternative de sprijin pentru accesarea sumelor necesare şi nu de jocuri cu declaraţii politice! Avem responsabilitatea de a găsi rapid soluţii alternative, mecanisme ce pot fi create prin lege pentru administraţiile locale care se zbat să găsească soluţii”, a declarat deputatul USR Oana Cambera, iniţiatoare a proiectului de lege.

Senatoarea Silvia Dinică a explicat că primăriile vor putea folosi banii împrumutaţi pentru asigurarea funcţionării sistemului centralizat de furnizare a energiei termice, respectiv pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare.

„În contextul preţurilor extrem de volatile ale gazelor naturale, USR consideră că trebuie să oferim primăriilor din oraşele cu sisteme de încălzire centralizată cât mai multe mecanisme prin care să poată să susţină companiile locale de termoficare. Această soluţie nu este una de durată, dar este o soluţie necesară în acest moment din cauza crizei europene a gazelor naturale care a făcut ca preţul acestora să se înzecească în ultimul an”, a precizat senatorul USR de Timiş Raoul Trifan, co-iniţiator al propunerii legislative. AGERPRES