Pe 1 octombrie, sala Mihai Viteazul a Consiliului Județean Alba a găzduit seminarul de lansare a proiectului „Satul transilvan, reper al identității locale”, proiect implementat de Asociația „Alba-Manche Împreună (AMI)” în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Ordinul Arhitecților din România și Asociația „Alba-Afroda”.

Proiectul, ce se va desfășura în perioada octombrie 2012 – iulie 2012, este cofinanțat de către Ambasada Franței în România în cadrul schemei de susținere a proiectelor inovatoare din domeniul urbanismului, patrimoniului și cadrului de viață.

Scopul proiectului, care vizează localitățile Cîlnic, Gîrbova, Cut, Pianu, Săsciori și Șugag, este acela de a conștientiza comunitățile și factorii de decizie asupra valorii patrimoniului construit existent, ca potențial ce trebuie valorificat în beneficiul generațiilor actuale și viitoare. Beneficiari direcți ai proiectului sunt autoritățile locale, în timp ce beneficiari indirecți sunt cetățenii din aceste comunități, specialiști în urbanism, arhitecți și etnografi precum și turiștii ce vizitează locațiile cuprinse în proiect.

Activitățile concrete ale proiectului vor consta în inventarierea elementelor de patrimoniu, a documentelor și cercetărilor existente, acestea fiind ulterior prezentate și dezbătute în cadrul unor întâlniri de lucru. Vor fi elaborate ghiduri de bune practici pentru conservarea patrimoniului construit precum și ghiduri în materie de construire și renovare și se va realiza o bază de date electronică cu elemente de patrimoniu specifice comunităților vizate de proiect, bază de date ce va fi integrată într-un sistem mai vast de gestionare a elementelor de patrimoniu.

„Acest proiect se înscrie în seria de acțiuni desfășurate de Consiliul Județean Alba în domeniul promovării patrimoniului local și contribuie la punerea în valoare a elementelor de peisaj cultural specifice județului Alba. Alăturarea dintre Consiliul Județean Alba și Asociația AMI, precum și cofinanțarea acestui proiect de către Ambasada Franței este rezultatul a mai mulți ani de muncă în domeniul protecției peisajului cultural, domeniu în care județul Alba s-a inspirat constant din experiența franceză, grație parteneriatului cu departamentul La Manche din Franța.” – a declarat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

Seminarul ce a avut loc la Alba Iulia a reunit o serie de reputați specialiști în domeniul arhitecturii și urbanismului românesc. Astfel, au avut intervenții în cadrul lucrărilor Anca Ginavar, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, Alexandru Sandu, Președintele Registrului Urbaniștilor din România, Liviu Ianăși, Secretarul Asociației Profesioniste a Urbaniștilor, arhitecți și urbaniști din județul Alba și din țară.

Asociația AMI – „Alba-Manche Împreună” a fost creată în anul 2006 contextul parteneriatului descentralizat încheiat între județul Alba și departamentul la Manche din Franța, cu scopul promovării valorilor culturale românești în spațiul francofon, respectiv cu scopul promovării limbii, culturii și civilizației franceze și a francofoniei în județul Alba și în România. AMI militează pentru dezvoltarea spiritului civic în comunitatea locală și s-a implicat permanent în promovarea patrimoniului material și imaterial al județului Alba. AMI a participat la implementarea a mai multe proiecte finanțate în cadrul Programului „Tineret în acțiune”, în parteneriat cu asociații din Franța, Italia, Bulgaria, Turcia, Spania, Malta și a derulat mai multe proiecte cu finanțare locală.