Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale vor implementa un proiect care va permite emiterea, gestiunea şi actualizarea actelor de identitate în sistem integrat.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, ministrul Traian Igaş şi ministrul Valerian Vreme au semnat, marţi, contractul de finanţare din fonduri structurale pentru proiectul ”Sistem naţional integrat de introducere şi actualizare a informaţiilor legate de evidenţa persoanelor”.

”Obiectivul proiectului (…) este emiterea şi gestiunea actelor de identitate în conformitate cu legislaţia României şi cu recomandările Uniunii Europene. Sistemul va oferi posibilitatea interconectării cu celelalte sisteme informatice naţionale, din cadrul MAI, dar şi ale beneficiarilor externi”, precizează comunicatul. Prin implementarea aplicaţiei se urmăreşte eliberarea sau emiterea de diverse certificate, adeverinţe, prin care să certifice cetăţenia, datele de identitate, domiciliul, comunicarea către diverse instituţii şi autorităţi publice a datelor de identitate şi a celor privind domiciliul anumitor persoane şi identificarea modificărilor survenite în bazele de evidenţă a persoanelor privind actualizări de date şi informaţii.

Totodată, prin implementarea aplicaţiei informatice se urmăreşte eliberarea documentelor de identitate – carte de identitate, certificat de stare civilă, paşaport, înregistrarea şi radierea auto – precum şi furnizarea datelor din Registrul local de evidenţă a persoanelor, la solicitarea unor instituţii şi autorităţi centrale şi locale. De asemenea, adaugă sursa citată, prin intermediul portalului se vor asigura verificări de către structurile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în bazele de date centrale de evidenţă a persoanelor privind forma şi conţinutul paşapoartelor, permiselor de conducere, actelor de identitate.


Prin aplicaţia de emitere a certificatelor de cazier judiciar, implementată la nivelul judeţelor şi localităţilor, se urmăreşte eficientizarea actualelor fluxuri de informaţii, prin modificarea arhitecturii sistemului şi a bazelor de date. Valoarea totală a proiectului este de 26.658.760 lei, valoarea eligibilă fiind de 21.499.000 lei, din care 21.499.000 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile. Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, iar pentru utilizarea sistemului vor fi instruite 70 de persoane. AGERPRES