Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici s-ar putea face, începând din 2024, prin intermediul sistemului informatic al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar printre competenţele evaluate se vor număra şi cele digitale, potrivit unei propuneri legislative depuse la Parlament.

Proiectul modifică şi completează în acest sens Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Semnatarii proiectului sunt 105 parlamentari de la PNL, PSD, UDMR şi USR.

Potrivit proiectului, „evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual, prin intermediul sistemului informatic al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici”.

De asemenea, evaluarea va cuprinde gradul şi modul de atingere a obiectivelor individuale, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă, precum şi nivelul competenţelor digitale.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, prevede proiectul.

În prezent, această evaluare nu se face prin sistemul informatic şi nu cuprinde nivelul competenţelor digitale.

„Scopul acestei legi este acela ca rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale să fie gestionate în mediul online de către Agenţia Naţiona lă a Funcţionarilor Publici. Raţionamentul gestionării formularelor individuale de evaluare profesională prin sistemul informatic este acela de a moderniza sistemul public, prin accesarea cu mai mare uşurinţă a rapoartelor de evaluare. Prezentul proiect de act normativ va crea un cadru eficient de realizare a unui sistem electronic, precum şi a unei baze de date online pentru funcţionarii publici”, menţionează iniţiatorii proiectului în expunerea de motive.

Ei au apreciat că, prin introducerea acestei reglementări, funcţionarii publici vor beneficia de un sistem simplificat, care va putea fi accesat cu mai multă uşurinţă.

Totodată, aceştia vor fi mai bine informaţi cu privire la aptitudinile, obiectivele şi rezultatele lor.

„Prin adoptarea acestui act normativ, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va pune la dispoziţie administraţiei publice centrale şi locale un sistem prin care evaluările performanţelor profesionale individuale să se facă online. România are nevoie de proceduri simplificate la nivelul administraţiei publice”, mai menţionează iniţiatorii.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, apoi în Camera Deputaţilor, care este for decizional. AGERPRES