Funcţia de administrator public ar putea apărea în structura organizatorică a administraţiilor publice locale într-un cadru legal ce oferă posibilitatea delegării anumitor atribuţii de la primar şi preşedintele consiliului judeţean, în baza unui contract de management, au anunţat vineri susţinătorii proiectului

„Administratorul public-factor de succes pentru un management eficient la nivel local”, finanţat din fonduri europene. Proiectul derulat de MAI prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice şi-a propus informarea a 924 de persoane din adminstraţia publică despre această funcţie şi instruirea a 56 de persoane care au primit certificate de formare profesională în acest sens.

„Administratorii publici sunt persoane publice care s-au instruit pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu. Proiectul nu a avut componentă de instruire pentru angajaţii din afara sistemului instituţional”, a spus Cristina Pop, manager de proiect, reprezentată a UCRAP.

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a explicat că acest proiect este util pentru buna funcţionare a activităţii administraţiilor publice, urmând ca administratorii publici să menţină o continuitate a mandatelor politice de la nivelul autorităţilor statului. „Am vrut să fiu alături de echipa proiectului pentru că administratorii publici îl văd necesar. Dacă în prezent primarul este un pom fără frunze, cu administratorul public vor fi frunzele care îmbracă copacul. Va ajuta la dezvoltarea activităţii şi capacităţii administrative”, a spus Drăghici.

Până în prezent au fost formaţi 178 de administratori publici la nivelul a 14 judeţe, 23 de municipii, 111 comune şi două asociaţii de dezvoltare intercomunitară. La rândul său, Petru Tăgorean, directorul UCRAP, a spus că funcţia de administrator public a fost introdusă în Legea 286/2006 care completează Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale decid însă asupra numărului şi importanţei atribuţiilor delegate către aceştia.

În perioada 2006-2007 MAI prin UCRAP a realizat o serie de acţiuni în vederea promovării funcţiei de administrator public prin elaborarea unei cercetări administrative pentru evaluarea necesităţii introducerii acestei funcţii la nivelul municipiului, iniţierea unei baze de date privind experienţele înregistrate la nivel naţional şi internaţional, organizarea de seminarii, întâlniri de lucru cu primarii ş.a. AGERPRES