Municipalitatea ieșeană va depune în curând o cerere de finanțare în vederea dezvoltării transportului cu biciclete prin intermediul fondurilor europene nerambursabile. Reprezentanții municipalității au încheiat un contract cu SC Urban Scope SRL, firma urmând a realiza proiectarea și studiul de fezabilitate pentru proiectul „Iași VELOCity(„Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”). Valoarea totală a contractului cu proiectantul este de 130.900 de lei, bugetul estimativ al proiectului „Iași VELOCity” fiind de 3 milioane de euro.

Proiectul urmărește crearea unui sistem integrat de „bike sharing”, anume o soluție alternativă de transport urban care să asigure: un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes; scăderea timpilor de deplasare și a costurilor de transport; reducerea poluării și a consumului de energie; descongestionarea traficului, precum și îmbunătățirea calității vieții în municipiul Iași.

„Iași VELOCity” se înscrie în conceptul Smart City, tehnologia integrată în biciclete încorporând echipamentele de bord necesare pentru a comunica în permanență cu utilizatorii prin intermediul aplicațiilor software de pe echipamentele de comunicații mobile sau fixe, cu posibilitatea de a fi accesibile în timp real, dar și pentru a putea asigura intermodalitatea cu transportul public existent și soluțiile de parcare Park & Ride.

Sistemul de „bike sharing” inteligent va include: stații automate de închiriere și predare a bicicletelor în diferite puncte de interes ale orașului (cetățenii pot prelua o bicicletă dintr-un punct al orașului și o pot preda într-o altă stație automată în zona de interes fără să fie necesară returnarea în stația inițială); terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă acces atât cetățenii, cât și turiștii; facilitarea închirierii cu ajutorul tuturor modalităților electronice (aplicații mobile, portal web etc), precum și pe bază de card de acces; biciclete special adaptate pentru transportul public, fabricate din materiale ușoare, prevăzute cu sisteme de siguranță și monitorizare permanență GPS, acționate mecanic sau electric; centru de gestiune a sistemului de „bike sharing” în vederea asigurării distribuției unitare a bicicletelor în stații, cu sistem suport de decizie pentru optimizarea spațiilor de închiriere; asigurarea intermodalității cu transportul public.