Regional Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti a castigat un proiect european in cadrul Programului Leonardo da Vinci pentru cresterea calitatii in formarea evaluatorilor imobiliari prin parteneriat transnational.
Declaratia de la Copenhaga a Consiliului Uniunii Europene, adoptata in 2002, a marcat un moment de referinta in politica Comisiei Europene privind intarirea cooperarii in domeniul educatiei si formarii profesionale stabilind cerintele de dezvoltarii unei Europe bazate pe cunoastere in contextul extinderii Uniunii Europene. Consolidarea dimensiunii europene in domeniul formarii profesionale prin cooperare inter-institutionala, parteneriate si initiative transnationale, transparenta informatiei, recunoasterea competentelor si calificarilor pentru a sprijini mobilitatea geografica si ocupationala a cetatenilor Europei reprezinta prioritati majore pentru statele membre si candidate la Uniunea Europeana.

Proiectul