Proiectul “Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluzivă în Huşi” a fost lansat în prezenţa autorităţilor locale. Proiectul, în valoare de 13 milioane de lei, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi îşi propune să crească gradul de incluziune socială şi să combată sărăcia şi discriminarea din comunităţile marginalizate ale municipiului Huşi.

În cadrul proiectului se va înfiinţa un Centru Comunitar Integrat, care va fi reabilitat şi dotat corespunzător pentru a oferi servicii persoanelor defavorizate. De sprijin vor beneficia atât copii, cât şi persoane adulte care se confruntă cu probleme de integrare pe piaţa muncii sau de altă natură. Totodată, în program vor fi incluse şi persoane în vârstă, care vor beneficia de îngrijire la domiciliu”, a declarat primarul municipiului Huşi, Ioan Ciupilan.

În cadrul proiectului, peste 100 de copii vor beneficia de hrană caldă, transport, rechizite şi sprijin la teme sau de servicii de logopedie. Elevii care vor participa la activităţile proiectului vor primi subvenţii în valoare de 1800 lei pe an şi vor avea oportunitatea de a participa la diverse concursuri cu premii.

Aproximativ 300 de persoane vor beneficia de diverse servicii de ocupare a forţei de muncă, inclusiv sprijin pentru demararea unor afaceri, iar un număr de 430 de persoane vor beneficia de servicii medicale.

Proiectul îşi propune, de asemenea, acordarea de asistenţă juridică pentru persoane care au probleme cu documentele şi acordarea de sprijin pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

Proiectul este derulat de Fundaţia Star of Hope Romania, în parteneriat cu SC Dal Consulting SRL, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Primăria şi Şcoala Gimnazială ‘Anastasie Panu’ din Huşi, pe o perioadă de 36 de luni. AGERPRES