In anul 2007 Consiliul local al orasului Bicaz a demarat proiectul „Retehnologizarea statiei de epurare a apelor uzate a orasului Bicaz”.
Valoarea totala a proiectului este de 588.925 Euro, 60% din valoarea acestuia fiind finantare nerambursabila de la Administratia Fondului pentru Mediu din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, iar 40% din valoarea totala fiind asigurata de la bugetul local.

Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare are ca scop asigurarea parametrilor apei epurate la descarcarea in emisar raul Bistrita conform cu normele nationale (HG nr.188/2002 modificata prin HG nr. 352/ 21/04/2005) si cu Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Prin modernizarea si retehnologizarea statiei de epurare se va urmari reducerea valorilor principalilor indicatori de calitate ai apelor uzate. Fluxul tehnologic propus prin retehnologizare va permite evacuarea debitului de apa uzata in emisar cu valori ale parametrilor sub limitele admisibile prevazute de normativele in vigoare.

Proiectul propus se ocupa de retehnologizarea statiei de epurare existenta din care se vor folosi toate obiectele si constructiile subterane si supraterane echipate cu utilaje si echipamente performante. Acest lucru este necesar avand in vedere faptul ca raul Bistrita este o sursa de alimentare cu apa in aval extrem de importanta atat pentru localitatile mai mici cat si pentru municipiul Piatra Neamt.

Activitatile propuse in cadrul proiectului se refera la constructii-montaj, achizitii de utilaje si echipamente.

Data preconizata pentru finaliazarea lucrarilor proiectului este februarie 2008.

Finalizarea proiectului va avea urmatorul impact asupra mediului:

– protectia apelor de suprafata cu scop de surse de alimentare cu apa

– protectia panzei freatice subterane

– protectia solului

– siguranta sanatatii populatiei care consuma apa din emisar.

Reabilitarea si modernizarea statiei de epurare are ca scop asigurarea pe viitor a parametrilor apei epurate la descarcarea in emisar, avand in vedere limitele admisibile stabilite prin normativele in vigoare.