Proiect de reabilitare a Muzeului de Istorie din oraşul Siret cu fonduri europene de 7,8 milioane lei

Muzeul de Istorie din Siret ar putea fi modernizat cu fonduri europene, după ce aleşii judeţeni au votat în şedinţa deliberativului de luni indicatorii tehnico-economici ai unui proiect ce va fi promovat în acest sens.

Primăria oraşului Siret şi Consiliul Judeţean Suceava vor promova un proiect în valoare totală de 7,8 milioane de lei în vederea finanţării din fonduri europene a reabilitării şi modernizării Muzeului de Istorie din Siret, clădire monument istoric aflată în administrarea Muzeului Bucovinei şi în proprietatea publică a judeţului Suceava.

“Necesitatea investiţiei este dată atât de starea precară a clădirii, la care se adaugă uzura morală a expoziţiei permanente, de lipsa de spaţiu de depozitare şi conservare, de aglomerarea personalului de specialitate în spaţii neadecvate, de lipsa unor spaţii şi dotări pentru deservirea publicului. Oportunitatea obţinerii unei finanţări pentru realizarea unui muzeu – memorial ar permite punerea în valoare a colecţiei muzeului şi prezentarea istoriei tragice a comunităţii evreieşti din Bucovina”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici iniţiat de vicepreşedintele CJ, Gheorghe Niţă.

Durata estimată de execuţie a investiţiei este de 24 de luni şi presupune lucrări de arhitectură internă şi externă aferente clădirii Muzeului de Istorie, funcţionalizarea podului prin amplasarea, la acest nivel, a birourilor administrative şi ale personalului de specialitate, realizarea de goluri de trecere pentru asigurarea unui nou traseu de vizitare a expoziţiei permanente, realizarea unui traseu de vizitare pentru Memorialul holocaustului evreilor din Bucovina, refacerea instalaţiei electrice, instalaţii interioare şi utilităţi, realizarea instalaţiei de iluminat exterior, reabilitare trotuar, amenajare locuri parcare şi platformă acces, echipare şi dotare specifică adaptată clădirii reabilitate.

Proiectul urmează sa fie promovat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, data depunerii cererii de finanţare fiind 30 august. AGERPRES