manastirea-sihastria-2.jpgTurismul ecumenic din judeţul Neamţ va fi promovat de autorităţile locale în baza unui proiect de peste un milion de lei, pe care Consiliul Judeţean l-a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, potrivit unui comunicat de presă remis marţi de biroul de presă al CJ.

Timp de 18 luni, autorităţile vor încerca să transforme judeţul Neamţ într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene. Acest fapt se va petrece şi prin realizarea de albume de promovare a produsului turistic, pliante, hărţi şi un film de prezentare a judeţului Neamţ.

Distribuirea materialelor de promovare se va realiza prin participarea la două târguri de turism în România. De asemenea, materialele se vor distribui reprezentanţilor administraţiilor publice locale din judeţul Neamţ, ONG-urilor şi organismelor care activează în domeniul turistic.

„Materialele publicitare care vor fi realizate prin proiectul ‘Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ’ vor fi axate pe promovarea lăcaşurilor de cult considerate reprezentative pentru judeţul Neamţ, conform clasificării din lista monumentelor istorice şi de arhitectură şi în funcţie de importanţa acestora’, a menţionat în comunicatul de presă Vasile Pruteanu, preşedintele CJ Neamţ.

Pe termen lung, implementarea proiectului va contribui la creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică naţională şi europeană. Între cele mai căutate mănăstiri din judeţul Neamţ sunt Agapia, Văratec, Bistriţa Horaiţa, Neamţ, Petru Vodă, Războieni, Secu şi Sihăstria, toate construite între secolele XIII – XIV. AGERPRES