Patru deputaţi PSD şi ALDE propun, într-o iniţiativă legislativă depusă la Parlament, instituirea interdicţiei de a fi reduse posturile ocupate de funcţionarii publici care mai au trei ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare.

Potrivit proiectului, „nu pot fi reduse posturile ocupate de funcţionari publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: mai au maximum 3 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, au o vechime totală de cel puţin 10 ani de activitate în oricare autoritate sau instituţie publică, au obţinut, la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 5 ani, calificativul „foarte bine””.

„În caz de disponibilizare în urma reorganizării autorităţilor sau instituţiilor publice, funcţionarii publici care se apropie de vârsta de pensionare rămân, după o viaţă de muncă, până la pensionare, fără un venit care să le asigure nivelul minim de trai. Ştim, de asemenea, că după vârsta de 55 de ani pe aceşti cetăţeni nu îi mai angajează niciun operator economic”, au argumentat iniţiatorii necesitatea proiectului.

Proiectul modifică în acest sens art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a fost iniţiat de deputaţii Ică Florică Calotă, Florin Toma Petcu, Alexandru Ştefan Băişanu (ALDE) şi Neculai Iftimie (PSD). Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES