Unitatea administrativ-teritorială Lipova a lansat marţi, în calitate de beneficiar, proiectul intitulat „Reabilitare şi modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în oraşul Lipova”, a anunţat Paul Dobrescu, manager al proiectului. Valoarea totală a proiectului se ridică la 629.143,24 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 483.583,36 lei, iar valoarea neeligibilă estimativă este de 145.559,88lei. Finanţarea nerambursabilă acoperă 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului, în timp ce contribuţia Primăriei oraşului Lipova este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, perioada de implementare a proiectului fiind de 9 luni.

„Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – ‘Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică’, Operaţiunea Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”, a declarat Paul Dobrescu.

Potrivit sursei citate, Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organism Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism. „Implementarea proiectului va conduce la creşterea numărului de turişti din localitatea Lipova şi din zonele învecinate ca urmare a îmbunătăţirii vizibilităţii regiunii şi a creşterii accesibilităţii vizitatorilor la instrumente moderne de informare şi promovare realizate în cadrul proiectului, precum un centru de informare turistică modern, amplasat în centrul oraşului Lipova, angajarea şi instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistică, prezentarea de materiale specifice (hărţi, pliante, CD-uri etc.) sau realizarea de programe informatice specifice turismului”, a declarat cu ocazia lansării proiectului, Mircea Jichici, primarul oraşului Lipova.

Potrivit lui Paul Dobrescu, pentru amenajarea sediului CNIPT, Primăria a pus la dispoziţie un spaţiu aflat la parterul unei clădiri aflată în proprietatea oraşului şi amplasată în centrul localităţii, în apropierea unor importante obiective turistice. CNIPT va fi dotat cu mobilier şi aparatură specifică, va dispune de materiale promoţionale specifice (pagina WEB, CD-uri informare) şi va avea angajate două persoane (din care una cu normă întreagă şi una cu jumătate de normă).

„CNIPT Lipova va fi integrat şi conectat la reţeaua şi baza de date naţională a CNIT, putând oferi informaţii turistice de interes general şi local prin pagina WEB realizată, inclusiv promovarea evenimentelor locale, a hotelurilor şi pensiunilor din zonă, a atelierelor meşteşugăreşti, a agenţiilor de turism, precum şi a celorlalţi agenţi economici implicaţi în servicii turistice şi conexe”, a încheiat Paul Dobrescu, managerul de proiect. AGERPRES