Proiect cu fonduri europene pentru planificarea strategică a Zonei Metropolitane Oradea

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Acţiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative şi de Planificare Strategică pentru cetăţenii din Municipiul Oradea şi Zona Metropolitană”, în valoare de 3,6 milioane de lei, derulat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, a anunţat Primăria Oradea.

“Proiectul este important în primul rând realizarea procesului de planificare strategică, inclusiv elaborarea listei de proiecte de investiţii pentru perioada de finanţare 2021-2027, precum şi pentru debirocratizarea şi digitalizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor Municipiului Oradea”, a declarat directorul Direcţiei de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din Primăria Oradea, Marius Moş.

Proiectul este în valoare de 3.674.980,85 lei, din care valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de 3.601.481,23 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Oradea este de 73.499,62 lei. Durata contractului de finanţare este de 30 de luni.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Oradea, prin procesul de planificare strategică de la nivelul Municipiului Oradea şi a Zonei Metropolitane Oradea este vizată întărirea legăturilor dintre planificarea politicilor publice la nivel local, elaborarea bugetului şi creşterea eficienţei cheltuielilor publice.

În urma tuturor demersurilor de planificare strategică, va rezulta o Strategie Integrată de Dezvoltare Durabilă, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă şi un document de planificare strategică pentru energie durabilă, pentru perioada 2021-2027.

Digitizarea serviciilor oferite cetăţenilor de către Primăria Municipiului Oradea se va referi autorizarea executării lucrărilor de construcţii; elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; emiterea vizelor/acordurilor pentru utilităţi urbane – servicii tehnico-edilitare şi de gospodărie comunală şi altele. AGERPRES