Proiect al Primăriei Alba Iulia privind reducerea discriminării şi a marginalizării grupurilor vulnerabile

primaria_albaiulia.jpgReducerea discriminării şi a marginalizării grupurilor vulnerabile – persoane de etnie romă şi persoane cu boli cronice – este principalul obiectiv al unui proiect ce beneficiază de o finanţare de 207.000 euro, implementat de Primăria municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială (ADIS) şi Asociaţia SM Speromax Alba.

Proiectul “Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării şi a marginalizării grupurilor vulnerabile” îşi propune evaluarea percepţiilor şi a atitudinilor asupra fenomenului discriminării în rândul a 600 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, respectiv persoane afectate de boli cronice) din Alba, în vederea elaborării de instrumente specifice destinate combaterii sau a reducerii discriminării şi a inegalităţii în acces la serviciile publice oferite de municipalitate.

Va fi asigurată îmbunătăţirea dezvoltării personale şi profesionale a unui număr de 70 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai organizaţiilor neguvernamentale din Alba Iulia în vederea promovării nediscriminării, a măsurilor de incluziune socială în administraţia publică locală, precum şi dezvoltării de servicii specializate, a declarat, miercuri, coordonatorul proiectului, Maria Elena Seeman.

În cadrul proiectului vor fi dezvoltate o serie de instrumente viabile – un studiu, un manual al reprezentantului administraţiei publice în ceea ce priveşte reducerea discriminării, sesiuni de instruire adaptate şi adecvate reprezentanţilor administraţiei publice locale, servicii specializate în cadrul unui centru de resurse, o reţea de transfer de bune practici între reprezentanţii administraţiei publice locale – care vor permite generarea de efecte pozitive în rândul grupurilor ţintă ale proiectului, dar şi asupra locuitorilor municipiului Alba Iulia ca efect indirect.

Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI şi are o durată de implementare de 11 luni. După încetarea finanţării, Primăria municipiului Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Local, va susţine continuarea activităţilor Centrului de resurse prin acoperirea cheltuielilor de personal, de întreţinere etc, pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la încheierea finanţării. În acest sens se vor solicita fonduri publice de la bugetul local. AGERPRES