Programul local multianual „Termoficarea de la soare” privind instalarea de panouri fotovoltaice şi pompe de căldură pe blocuri a fost aprobat de Consiliul Local Sector 1 în şedinţa de pe 10 mai. Actul normativ adoptat cu 15 voturi „pentru” aprobă cota de contribuţie a asociaţiei de proprietari, în cuantum de 10% din valoarea lucrărilor de intervenţie executate prin programul local multianual „Termoficarea de la soare”, stabilită la minimul prevăzut conform unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009.

Cota de contribuţie se poate reduce la zero, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

Hotărârea aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari în cuantum de 10% din valoarea lucrărilor de intervenţie executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor cofinanţate prin „Termoficarea de la soare”.

Sumele avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenţie executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari se recuperează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 ani de la recepţia la terminarea lucrărilor.

Hotărârea a fost adoptată cu un amendament formulat de consilierul local PNL Gheorghe Dinu, care prevede, printre altele, aprobarea majorării capitalului social al SC CET Griviţa SA cu 40 de milioane de lei. „CET Griviţa este la un pas de insolvenţă şi faliment”, a declarat Dinu Gheorghe.

Până la adoptarea amendamentului, secretarul general al sectorului 1, Mirona Mureşan, a atras atenţia că este nelegal ca acesta să fie supus votului Consiliului Local în cadrul unui proiect care are un alt obiect. Aceasta a menţionat că, dacă proiectul va fi votat cu amendamentul introdus, va refuza contrasemnarea hotărârii.

„Să constate Instituţia Prefectului, eu sunt obligată să-l supun aprobării”, a spus consilierul local PSD Daniela Popa.

Consilierii locali ai PMP şi USR au anunţat că nu vor vota amendamentul. Când s-a supus la vot propunerea de reexaminare a proiectului de hotărâre, Daniela Popa a atras atenţia că grupul consilierilor PMP şi USR a părăsit şedinţa. Propunerea de reexaminare a proiectului nu a întrunit suficiente voturi pentru a fi adoptată. AGERPRES