Programul ANIMMC pentru dezvoltarea activitatii de export s-a finalizat

Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie a oficializat, prin Ordinul nr. 43 din 22 martie al presedintelui Eugen Ovidiu Chirovici, procedura de aplicare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii in dezvoltarea exportului.
Prin implementarea acestuia, s-a urmarit facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii romanesti pe pietele externe, valorificarea potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piata, servicii de consultanta si instruire a IMM romanesti fata de cele din Uniunea Europeana.

Totodata, se are in vedere: promovarea produselor si serviciilor pe pietele externe, stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri, pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a exportului, precum si imbunatatirea accesului la servicii de consultanta.

Pe 27 iunie, bugetul alocat Programului de 21,6 miliarde de lei s-a finalizat. Pana la data mentionata, au fost depuse un numar de 340 de solicitari, fiind realizate 190 de notificari. Potrivit termenelor prevazute in procedura de implementare a Programului, urmeaza sa fie depuse dosarele pentru eliberarea valorii alocatiei financiare nerambursabile oferita beneficiarilor selectati. Pentru fiecare solicitant sumele ce vor fi acordate reprezinta echivalentul a 60% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca plafoanele maxime in limita sumei de 120 milioane lei pentru un beneficiar.